Videnbro

Energy Innovation Cluster bygger videnbro mellem vidensinstitutioner og virksomheder på energiområdet

Med videnbroaktiviteter forstås aktiviteter der medvirker til 1) at styrke videndeling og samarbejde mellem videninstitutioner og virksomheder om forskning, udvikling og innovation, 2) at styrke forskning, udvikling og innovation i danske virksomheder, særligt små og mellemstore virksomheder (SMVer), og derigennem fremme vidensbaseret vækst og produktivitet i erhvervslivet. 

Vores videnbroaktiviteter er:

  • Gennemførelse af videnbroaktiviter via CRIF samarbejdsprojekter.
  • Andre aktiviteter der understøtte overførelse af relevant viden fra universiteter, forskere eller studerende til SMV'er

Videnbroaktiviteter styrkes ved etablering af særpulje hertil. Vi har afsat 5 mio. kr. til videnbro, som er dedikeret til universiteter og GTS'er indenfor perioden 2019-2020.

Kontakt os hvis du har et forslag til en videnbroaktiviteter, eller du ønsker at blive klogere på dine muligheder for finansiering til videnbroaktiviteter.  

Universiteter

  • Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

  • Aalborg Universitet (AAU)

  • Syddansk Universitet (SDU)

  • Aarhus Universitet (AU)

GTS-institutter

  • FORCE Technology

  • Danmarks Nationale Metrologiinstitut (DFM)

  • DHI Danmark

Bliv en del af et innovationsprojekt

Kontaktperson

Lisbeth Brøde Jepsen
Project Manager, PhD, University Collaborations
+45 30 58 99 66