Videnbro

Energy Innovation Cluster bygger bro mellem vidensinstitutioner og virksomheder på energiområdet for at fremme vidensbaseret vækst og produktivitet.

Det sker i konkrete videnbroprojekter, hvor vidensinstitutioner og virksomheder – særligt små og mellemstore virksomheder – samarbejder om forskning, udvikling og innovation.

I perioden 2019-2020 har vi afsat en særpulje på 5 mio. kr. til den specifikke vidensbroindsats. Energy Innovation Cluster kan både hjælpe dig med finansiering og facilitering af fremtidige projekter.

Kontakt Energy Innovation Cluster, hvis du vil samarbejde med virksomheder og vidensinstitutioner om innovation.

Universiteter

  • Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

  • Aalborg Universitet (AAU)

  • Syddansk Universitet (SDU)

  • Aarhus Universitet (AU)

GTS-institutter

  • FORCE Technology

  • Danmarks Nationale Metrologiinstitut (DFM)

  • DHI Danmark

  • Teknologisk Institut

Bliv en del af et innovationsprojekt

Kontaktperson

Lisbeth Brøde Jepsen
Project Manager, PhD, University Collaborations
+45 30 58 99 66