SUSTAINABLE OIL & GAS

Innovationsforum SUSTAINABLE OIL & GAS er startet med udgangspunkt i den globale verdens aktuelle behov for produktion af olie og gas − kombineret med en vision om at skabe en mere miljøvenlig produktion.

PLANLAGTE EVENTS I SUSTAINABLE OIL & GAS

Forum 1: Emissioner

Udledningen af luftbårne partikler fra produktion af olie og gas  har stor offentlig bevågenhed. I september 2018 udforsker vi de  tiltag, som industrien gør for at mindske emissioner af bl.a. NOX  og CO2. Samtidig lægges der op til brainstorming og diskussion af nye potentielle tiltag  og udviklingsområder, der kan være med til at reducere mængden af emissioner fra olie- og gasproduktion fremadrettet.

Tidspunkt: 5. november 2018 kl. 8:30 – 12:30

Sted: Total E&P Denmark A/S, Britanniavej 10, 6700 Esbjerg

Forum 2: Udledt olie

Der bliver årligt udledt omkring 200 tons olie i Nordsøen som en del af det produktionsvand, industrien anvender. I december 2018 fokuserer vi på, hvilke teknologier og initiativer, som operatørerne i Danmark gør brug af for at nedbringe olieudledning. Efterfølgende ser vi på potentielle tiltag, teknologier og udviklingsområder, der kan forberede rensningsgraden og reducere indholdet af olie i det udledte produktionsvand.

Tidspunkt: 11. december 2018

Sted: Esbjerg; endelig placering annonceres snarest

Forum 3: Kemikalier

De danske regler for udledning af kemikalier i produktion af offshore olie og gas er blevet skærpet over de senere år − og bliver det fortsat. I februar 2019 ser vi på, hvordan at mængden af udledte kemikalier kan reduceres fremadrettet, og hvor der er muligheder eller behov for udvikling for at kunne overgå til mere miljøvenlige kemikalier

Tidspunkt: Februar 2019

Sted: TBA

Forum 4: Hackaton - En mere bæredygtig olie- og gasindustri

Hackaton’et fungerer som et deep dive ned i nogle af de udviklingsområder og projektideer, der er blevet udforsket i løbet af de foregående seminarer. Ambitionen er at konkretisere de gode ideer og udvikle dem til nye innovationsprojekter i regi af Energy Innovation Cluster.

Tidspunkt: April 2019

Sted: TBA

HVEM KAN DELTAGE?

SUSTAINABLE OIL & GAS er åbent for alle organisationer, der har indsigt eller interesse i at være med til at sikre, at den danske olie- og gasproduktion kan udvikle sig i en positiv og bæredygtig retning og samtidig opretholde eller forhøje det nuværende aktivitets-, produktions- og sikkerhedsniveau.

HVORFOR SKAL DU DELTAGE?

Ambitionen for Innovationsforummet er, at det skal være med til at udvikle og konkretisere de ideer, der skal være med til at udvikle olie- og gasindustrien i en bæredygtig retning. Forummet skal have et højt fagligt indhold med fokus på tekniske oplæg og konstruktiv debat.

HVAD ER AMBITIONEN?

Det nye Innovationsforum er startbane til nye potentielle innovationsprojekter. Projekterne er baseret på vores  anerkendte CRIF-MODEL©, hvor problemejere og -løsere fra industrien i fællesskab reducerer omkostninger gennem innovation.

TILMELDING

  • Gratis deltagelse for medlemmer af Energy Innovation Cluster
  • Pris for ikke-medlemmer 5.000 kr. for alle arrangementer.
  • 3-4 arrangementer om året af ca. 4 timers varighed

Arrangementerne bliver afholdt hos vores medlemmer over hele landet.

Du kan tilmelde dig Innovationsforum SUSTAINABLE OIL & GAS ved at kontakte

Kontaktperson

Simone La Fontaine
Project Manager
+45 21 47 02 82