Thermal Energy Storage

I takt med at energiproduktionen fra vedvarende energi er stigende, er der et stigende fokus på behovet for energilagring for at sikre en mere stabil energiforsyning. Fokus har teknologisk set primært været på batterilagring med størst rentabilitet ved begrænsede lagerkapacitet og hyppige op- og afladninger eller lagring i form af brint med meget store lagerkapacitet og typisk relativ lange lagertider. Det største markedspotentiale i relation til vindparker ligger reelt midt imellem de to teknologier med lagertider på en til to uger og kapacitet typisk på 1+ GWh.

Udfordring
Partnerne i projektet arbejder hen imod at udvikle et modulbaseret el-lagrings system, idet et sådant system har et meget stort fremtidigt markedspotentiale og vil blive en nødvendighed for et fremtidigt, stabilt elnet i takt med, at den vedvarende energi vokser og de traditionelle kraftværker udfases. Projektet vil fokusere på termisk energilagring og specifikt på udvikling og validering af selve lagerenheden i et modulbaseret termisk lagringssystem.

Desuden vil der blive udarbejdet et case-study af værdiskabelsen/forretningsmodellen ved termisk energilagring på basis af informationer fra en konkret vindmøllepark.

Projektet vil resultere i validering af af beregningsmodellerne, der ligger til grund for designet af den overordnede lagerenhed. Dette gøres igennem konstruktion af en 1:10 prototype af den endelige lagerenhed, som testes i projektet. Modellerne og prototypen danner grundlag for dimensionering af en 1:1 prototype af lagerenheden, hvilket vil kræve yderligere finansiering. Den endelige lagerenhed forventes færdig i 2025.

Problemløsere
Stiesdal Storage Technologies, FRECON A/S, Blue Power Partner, Welcon, DTU, Aalborg Universitet

Finansieret af