Thermal Energy Storage

Finansieret af

Projektet er et underprojekt til "Innovationssamarbejder i offshoreklyngen"
Finansieret af EU´s Regionalfond


 

Udfordring
Lagring af grøn energi er den sidste store tekniske udfordring på vejen mod en 100 procent klimavenlig energiforsyning. I og med at grønne energiformer stiger og falder i produktion, afhængigt af fx vind, er der behov for, at vi kan gemme den grønne energi over tid. På den måde kan energisystemet levere strøm på alle tider af døgnet, alle dage på året – også når det ikke blæser. I øjeblikket er det muligt at gemme vindenergi over tid i begrænset omfang, men det er ikke rentabelt i stor skala.

 

Idé til løsning
Energilagring har tre tidsperspektiver: Kort, mellemlang og lang tid. Den korte energilagring er fra minutter til timer; den mellemlange er fra timer til en uge og den lange sæsonlagring er fra en uge til et halvt år. Projektet Thermal Energy Storage fokuserer på en løsning til mellemlang lagring af energi.

Projektets partnere udvikler beregningsmodeller for et modulbaseret termisk energilagringssystem. Systemet bliver testet som prototype i en skala af 1:10 i projektet og består af knuste sten, der kan optage varme, der er produceret med strøm fra fx vindenergi. Energien kan lagres i mange dage, da stenene opbevares i store isolerede metalcylindere. Herefter kan varmen igen omdannes til strøm, når der er brug for det.

Thermal Energy Storage involverer også et studie af forretningsmodellen for termisk energilagring på basis af informationer fra en konkret vindmøllepark

 

Problemejere

  • Følger

 

Problemløsere

  • Stiesdal Storage Technologies,

  • FRECON A/S,

  • Welcon,

  • Blue Power Partners,

  • DTU

  • Aalborg Universitet

Tidslinje