Suction Bucket - Trial Installation

Suction Bucket - Trial Installation
Projektet “Offshore vind Sugebøtte på Industriel Skala – Part 2 Testinstallation” er en fortsættelse af EUDP-projektet “Offshore Vind Sugebøtte på Industriel Skala”, hvor målet var at udvikle et modulært sugebøttedesign for forskellige typer af offshore vindmøllefundamenter, som f.eks. Siemens’ Gravity Jacket-koncept og Universal Foundation’s Monobucket.

I dette projekt vil den producerede fuldskala sugebøtte fra det tidligere projekt blive testet på dertil indrettede testfaciliteter ved Frederikshavn i Nordjylland, da installation af strukturer med denne geometri og innovationer fra det tidligere projekt aldrig har fundet sted. Derudover vil sugebøtten blive testet i forskellige typer havbund.

Målsætningen er at:

- Gennemføre forudgående undersøgelser
- Forberede sugebøtten til testinstallation
- Demonstrere testinstallation i forskellige typer af havbund
- Analyse og validere data

Omkostninger til fundamenter for offshore vindmøller, herunder produktion og installation udgør 20-30% af de samlede omkostninger ved etablering af en offshore vindmøllepark. Reduktion af omkostninger til fundamenter er et centralt element i bestræbelserne på at nedbringe de samlende omkostninger, Levelized Cost of Energy (LCoE), for offshore vind. Sugebøtter er en af de mest lovende forankringsteknologier i offshorebranchen.

Det overordnede mål der motiverer dette projekt er at reducere LCoE fra offshore vind som et skridt på vejen mod at opnå konkurrencedygtighed på pris overfor andre energikilder.

Formålet med det ovennævnte forudgående EUDP-projekt var at reducere omkostninger i produktionsfasen, hvor dette projekt har til formål at demonstrere den brede anvendelsesmulighed i forskellige typer havbund og validere kraftpåvirkningen og styrken af designet på den nye modulære sugebøtte. Det forudgående projekt viser lovende potentiale for omkostningsreduktion for sugebøtten og testinstallation er en nødvendighed for at validere produktion og design før en demonstration af gravity hybrid jacket-fundamenttypen kan finde sted i fuld skala.

Efter gennemført test vil data blive analyseret af Aalborg Universitet og sammenlignet med data fra skalaforsøg i laboratoriet med en 1x1 meter prototype. Resultaterne vil blive brugt i nyt omfattende fuldskalaprojekt med modulære sugebøttefundamenter, modulære jackets, ny transision piece af beton, ny kabelforbindelse og en ny stor testmølle. Projektet hedder i4Offshore og binder data og resultater fra en række projekter sammen for kommercialisering af det samlede koncept.

 

Udfordring
Siemens Gamesa Renewable Energy har et mål om at reducere kostprisen på vindmølle-fundamenter med 40 pct. Som et led i det har samarbejdspartnerne udviklet et nyt modulært design til de sugebøtter, der udgør en bærende del af fundamentet. Det nye design betyder, at suge-bøtten vil kunne masseproduceres.

 

Problemejer

  • Siemens Gamesa Renewable Energy

 

Problemløsere

  • Universal Foundation A/S

  • AAU Civil Engineering

  • Fred. Olsen Windcarrier

Tidslinje