Sucktion bucket

Projektet havde til hensigt at udvikle et design for en modulær sugebøtte der kan anvendes til forskellige offshore vindmølle fundamenter.

Målene var:

  1. At fremstille en modulær sugebøtte hvor modulerne kan fremstilles på en eksisterende industriel produktionsfacilitet
  2. Demonstrere installationsevne og kapaciteter af design i laboratoriemiljø
  3. Producere sugebøtte-elementer på eksisterende anlæg
  4. Demonstration af samleprocessen af en fuldskala sugebøtte

I den første del af projektet blev designet til den modulære bøtte optimeret for at reducere skørtetykkelsen og øge foldningsstyrken for at modstå modstanden i havbunden under installation. Det optimerede design resulterede i en tykkelsesreduktion fra 40-50 mm til kun 16 mm. Designet inkluderede 16 skørtesegmenter med flere foldning per segment, 8 vertikale afstivninger og installation af skyllepaneler i bunden. Totalt set, var det muligt at reducere vægten af den nye bøtte med 25 ton, sammenlignet med referencebøtten.

Efter designoptimeringen blev en 1x1 meter prototype produceret. Produktionen og samlingen af bøtten svarede til fuldskalaforhold for at verificere konceptet. Prototypen blev testet i Aalborg Universitets laboratoriefaciliteter med generering af data, der er speciel relevant for test-installationen af fuldskalabøtten.

En vigtig del af projektet var muligheden for at producere bøttekomponenterne ved brug af eksisterende, lokale faciliteter. Alle komponenterne, herunder låg, cylinder og skørtesegmenterne blev produceret af en lokal smedevirksomhed og desuden transporteret og samlet lokalt.

Baseret på omfattende omkostningsberegninger, blev prisen på den nye bøtte sammenlignet mht. samleprocesser, materialer, forsyningskæden og logistik. Resultaterne viste at prisen kunne reduceres ved at bruge færre foldninger og ved at bruge bolte i stedet for at svejse. Som et resultat af sammenligningen, kunne prisen for den modulære bøtte reduceres fra EUR 238.000 (referencebøtte) til EUR 160.000 på masseproduktionsniveau.

Den producerede prototype sugebøtte med tilhørende data vil blive brugt i det efterfølgende testinstallationsprojekt i samarbejde med Aalborg Universitet, Universal Foundation og Fred. Olsen Windcarrier. Læs mere om projektet her.


UDFORDRING

Siemens Gamesa Renewable Energy har et mål om at reducere kostprisen på vindmølle-fundamenter med 40 pct. Som et led i det har samarbejdspartnerne udviklet et nyt modulært design til de sugebøtter, der udgør en bærende del af fundamentet. Det nye design betyder, at suge-bøtten vil kunne masseproduceres.

PROBLEMEJER

Siemens Gamesa Renewable Energy.

PROBLEMLØSERE

Universal Foundation A/S, Ib Andrea- sen Industries A/S, AAU Civil Engineering og AAU Institut for Mekanik og Produktion, Siemens Gamesa Renewable Energy.

 

Finansieret af