SCAVOP

Finansieret af

Udfordring
Efter at olie og gas er pumpet op af undergrunden, skilles dette ad. Svovlbrinte (H2S) er naturligt forekommende i gassen, og er ætsende. Derfor tilsætter operatører i olie- og gasindustrien kemikaliet H2S-scavenger for at fjerne svovlbrinten før den sendes til raffinaderierne på land.
Når H2S-scavenger tilsættes gassen, bliver der dannet et fast stof (scale), som binder svovlbrinten. Det faste stof sætter sig på indersiden af de rør, der sender gassen til land. Den udfordring kræver vedligehold af rørene – en omkostning der, sammen med prisen på selve kemikaliet, er en tung post for industriens aktører.

 

Idé til løsning
Partnerne i SCAVOP (SCAVenger OPtimization) udvikler en simulationsmodel for, hvordan at operatører i olie- og gasindustrien kan optimere tilsætningen af H2S-scavenger. Modellen viser både, hvordan at H2S-scavenger optages i gas fra undergrunden, når den pumpes op, men også hvordan og hvor belægningerne bliver dannet i rørene. Resultatet af modellen skal føre til nye anbefalinger for anvendelsen af H2S-scavenger, så forbruget af de miljø- og omkostningstunge kemikalier kan reduceres i olie- og gasindustrien. 
Læs om H2SMAN-projektet, der også handler om håndteringen af H2S-scavenger (link)

 

Problemejere

  • Shell

  • TOTAL E&P Danmark A/S

 

Problemløsere

  • Aalborg Universitet

  • Rambøll Danmark A/S

  • Pieter Mouritsen A/S

    Tidslinje