SCAVOP

Formålet med project SCAVOP (SCAVenger OPtimization) er at reducere mængden af vedligehold på olie og gas produktions- og processeringsfaciliteter igennem optimering af injcering af H2S scavengers i olie og gas under produktionen.

Dette gøres igennem udvikling af en simulationsmodel, der beskriver de kemiske reaktioner for H2S scavenger i olie og gas produktions- og behandlingsfaciliteter.

Simulationsmodellen vil fungere som bases for udviklingen af en række retningslinjer for, hvordan operatører kan optimere deres nuværende praksis for dosering af H2S scavenger i forhold til mængder og ændringer til det eksisterende injektions-set-up sammen med en række anbefalinger til håndteringen af H2S scavenger i olie og gas.

Udfordring
Reducering af mængden af vedligehold på olie og gas produktions- og processeringsfaciliteter. Det estimeres, at operatørerne signifikant kan reducere deres forbrug af H2S scavenger igennem optimering af H2S scavenger injektionen. Dette medfører en signifikant reduktion af den miljømæssige påvirkning af produktionen af olie og gas.

Problemejere
Shell & Total Danmark A/S

Problemløsere
Aalborg Universitet, Rambøll Danmark A/S, Pieter Mouritsen A/S

Finansieret af