Periscope

For at kunne overkomme nogle af de store markedsudfordringer, der eksisterer i Nordsøregionen, har regionen og dennes aktører brug for en åben innovationsplatform for på lang sigt at kunne nære økosystemet omkring ”Blå Vækst”.

Nordsøregionen spiller en essentiel rolle for Europas "Blå Økonomi", men står nu over for skarp konkurrence fra aktører fra resten af verden. For at skabe en innovation og konkurrencedygtig Nordsøregion, der på tværs af de blå industrier kan udnytte kompetencer og nye innovative muligheder, er 12 aktører på tværs af hele regionen gået sammen i projekt PERISCOPE.

PERISCOPE vil skabe et overblik over de nye teknologier og markedsmuligheder, som kan danne grobund for vækst i Nordsøregionen, enten inden for de eksisterende blå industrier eller igennem nye markedsmuligheder. Inputtet kommer fra projektets partnere, samt de netværk, som partnerne kan række ud til - både igennem en online vidensbank samt til en række af events, der vil blive afholdt på tværs af hele regionen. 

Overblikket over nye teknologier og markedsmuligheder danner basis for en udvælgelse af konkrete projektmuligheder imellem virksomheder og vidensinstitutioner, og de 10 mest potentielle muligheder kick-startes. Heraf vil to store tvær-regionale projekter yderligere blive accelereret.

 


PERISCOPE binder de blå industrier sammen og forbinder aktører på tværs af alle de blå industrier - offshore energi, maritime industrier, fiskeriindustrien, marin bioteknologi mv.

 

Kontaktperson

Simone La Fontaine
Project Manager
+45 21 47 02 82

Finansieret af