Offshore Operating Drones

Projektet er et underprojekt til "Innovationssamarbejder i offshoreklyngen"
Finansieret af EU´s Regionalfond


 

Projektets formål er at igangsætte den nødvendige udvikling/anvendelse ny overvågningsteknologi til at  effektivisere sikkerhedsoperationer og monitoreringsopgaver offshore ved implementering af droner stationeret på Stand By skibe i området. Dronerne skal kunne forsynes med avanceret overvågnings- og monitoreringsudstyr med online realtime forbindelse til drift og sikkerhedsansvarlige organisationer.

Udfordring
Projektet skal præsentere koncept og prototype til analyse af avanceret sensordata indsamlet med droner koordineret og afstemt med lovgivning og myndighedskrav til sørednings-opgaver.  Droneflyvningen foregår i første fase som semiautonom, men i projektes anden fase udvikles teknologier til autonom flyvning til standard overvågningsopgaver i hårdt vejr med landing på bevægelige mål.

Der findes i dag ikke klare og koordinerede regelsæt der muliggør brug af droner til offshore brug under de beskrevne forhold. Disse regelsæt skal afklares / udvikles i projektet trinvist.

Projektet giver derfor de deltagende SMV’er en unik placering ved at være de første der udvikler brugbart udstyr til nedenstående opgaver:

  • Forbedret overvågning og effektivisering af redningsoperationer ved anvendelse af avanceret overvågningsteknologi fra luften.
  • Forbedret monitorering af produktionsenheder, særligt ubemandede platforme til f.eks detektering af gasleak, overvågning før genstart efter shutdown, overvågning/dokumentation af f. eks oilspil.
  • Afsøgning med UV, IR, LIDAR, RADAR, termografiske kameraer, gasdetekteringsudstyr mv.
  • Mulighed for at koordinere drone indsatser på både vind- og O&G projekter.

Problemejer
ESVAGT A/S

Problemløsere
Lorenz Technology ApS, Windpower Lab, DFM

Finansieret af