NordVind

Finansieret af

NordVind
Projektets formål er at understøtte nordjyske virksomheder til at blive mere innovative samt skabe tættere samarbejde imellem virksomheder.

Dette vil blandt andet ske via matchmaking-events og workshops hvor både virksomheder og videninstitutioner deltager. Herudover vil der være fokus på at etablerer innovationssamarbejder imellem virksomheder og videninstitutioner samt øvrige videnbroaktiviteter.

Tidslinje