Marine Growth

Finansieret af

Projektet er et underprojekt til "Innovationssamarbejder i offshoreklyngen"
Finansieret af EU´s Regionalfond


 

Marine Growth
Muslinger og andre marine begroninger sætter sig på den del af havvindmøller og produktionsplatforme, der er under vand. Begroningerne forværrer belastningen fra bølgerne og reducerer konstruktionens bæreevne med 25-65 procent. I dag fjernes begroningerne manuelt – typisk ved hjælp af dykkere – hvilket er en tidskrævende og økonomisk tung opgave.

 

Idé til løsning
Løsningen består af tre elementer.  (1) Afrensningsringe omkring de bærende konstruktioner, der fjerner begroninger, når vandet bevæger sig. (2) En robot der kan bevæge sig på de bærende konstruktioner og sende besked om størrelsen af begroninger. (3) En robot, der kan fjerne begroninger ved højtryksspuling under vand. Effekten af løsningen vil være er en forlængelse af konstruktionens levetid, og en forventet reduktion af omkostningerne med 30-40 pct. Alene i Nordsøen bruger industrien i dag årligt et trecifret millionbeløb på at fjerne marine begroninger.

 

Problemejere

  • Siemens Gamesa Renewable Energy

  • TOTAL E&P Danmark

 

Problemløsere

  • Sub C Partner A/S

  • SIHM Højtryk

  • DTU Electrical Engineering.

    Tidslinje