Marine Growth

Projektet er et synergiprojekt på tværs af vindenergi og olie- og gasindustrierne, hvor målsætningen er at skabe en større sikkerhed og længere levetid på offshore fundamenterne ved at udvikle en mere effektiv måde at fjerne marinebegroninger på. Dette skal gøres ved at tage de eksisterende løsninger / erfaringer man bruger i dag og tilføje nye teknologiske muligheder.

Udfordring
Når fundamenter til havvindmøller og produktionsplatforme bliver ophobet af marinebegroninger, er dette kritisk for fundamenterne. Det skyldes at ophobningen ikke alene øger vægten på fundamenterne, men også øger belastningen fra bølger markant.

Begroningerne er omkostningstunge at fjerne med dykkere og ROV’ere (Remotely Operated Underwater Vehicle), og kan kun udføres få dage om året når vejret tillader det.

Problemejere
TOTAL E&P Danmark. Siemens Gamesa Renewable Energy A/S.

Problemløsere
Sub C Partner A/S, SIHM Højttryk & DTU Electrical Engineering.