Leading Edge Repair

Finansieret af

Projektet er et underprojekt til ”Udviklingsprogram for underleverandører i vindmølleindustrien” finansieret af EU’s Regionalfond.


 

Leading Edge Repair
Slidte, defekte eller snavsede vindmøllevinger kan koste vindmølleejerne dyrt, fordi de giver en lavere el-produktion og i værste fald kan generere så meget støj, at man i perioder må stoppe vindmøllen af hensyn til naboer. Det er vigtigt, at vindmølleejerne får identificeret og repareret de væsentligste slitager og skader på deres vinger på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde for at sikre en optimal el-produktion og minimal støj-emission.

 

Udfordring
Der eksisterer allerede i dag en række velafprøvede løsninger på markedet til inspektion, vedligeholdelse og reparation af vindmøllevinger. Fælles for dem alle er dog, at de indeholder mange manuelle processer og er tidskrævende og dyre. Virksomhederne i projektet har med udgangspunkt i en række avancerede teknologier udviklet nye løsninger til inspektion, vedligeholdelse og reparation af vindmøllevinger, der reducerer omkostningerne markant og sikrer en højere og ensartet kvalitet. 

Lykkes det projektets deltagere at få videreudviklet denne viden og få den indarbejdet i deres datamodeller og service- og rådgivningsydelser til vindmølleejerne, vil de opnå en unik konkurrencefordel på markedet for inspektion, vedligeholdelse og reparation af vindmøllevinger. Videreudvikling af nye løsninger til inspektion, vedligeholdelse og reparation af vindmøllevinger, der reducerer omkostningerne markant og sikrer en højere og ensartet kvalitet.

 

Problemløsere

  • Rope Robotics

  • Wind Power LAB

  • Technicon

  • DTU

Tidslinje