Jacket Node

Projektets formål er at udvikle en ny knudesamling til offshore vind fundamenter.

Der udvikles

  • et nyt design for proces og samling af jacket fundamenter
  • omkostningseffektiv knudesvejsning;
  • masseproduktionsproces.

Derudover vil der være test og demonstration af korrosion og holdbarhed af knudesamlingerne.

Projekts resultater viste at

  • laserhybridsvejsning er en lovende teknologi for produktion af knuder og at denne proces vil reducere svejsetiden med en faktor 30 til ca. 15 minutter pr. samling.
  • Automatisk robotsvejsning af knuder ikke er muligt på nuværende tidspunkt og at ingen virksomheder kan levere knuder med denne produktionstype
  • Ved brug af automatisk svejsning, vil tilbagebetalingstiden for investering af produktionsanlægget være mellem 1 og 3,6 år of at der vil kunne opnås en besparelse på op mod 30% over en 5-årig periode
  • Der er en umiddelbar forskel på holdbarheden af svejsningerne baseret på produktionsmetoden
  • Baseret på nye S-N-kurver, kan tykkelsen på stålet kan reduceres med 14%.
  • De størstedelen af de testede malingsystemer klarede sig godt, men at en zink-rig grunder vil reducere krybningen af rust.

Afgørende for projektets kommercielle aspekter er, at resultaterne bliver forankret i efterfølgende udviklingsprojekter. Det er sket i form af projekterne CeJacket og i4Offshore, som ligeledes handler om at optimere produktionen af jacketfundamenter for at reducere omkostninger på vindenergi. Node-projektet har dannet et afgørende grundlag for den videre udvikling.

Udvikling af mere kosteffektive produktionsmetoder og fuldskalainstallationen af det samlede koncept vil lægge sidste brikker i puslespillet i denne omgang og ved succes, er det meget sandsynligt at denne type fundamenter vil blive brugt i områder, hvor vanddybden er for stor til monopiles. Dette udvider antallet af potentiale havvindmølleparker betydeligt og åbner muligheden for en større grad af vindenergi i vores elsystem. Projektet har bl.a. vist at med den korrekte produktionsmetode, kan man producere knuder på denne måde, og testen viste, at denne type svejsning kan holde i hele livstiden og mere.

Analysen af knuden viste også, at revnen ikke nødvendigvis starter i svejsetåen, men skyldes forskelligheder i svejsningens geometri (som det f.eks. sås på den tredje knude). Dette er vigtig viden for at reducere risikoen for revner gennem knudens levetid og viser et behov for at teste mulige løsninger, f.eks. at slibe svejsningen glat.

Generelt vil der gå nogen tid før de reelle effekter af projektet kan måles. Siemens Gamesa vil se en effekt hvis det nyudviklede koncept fører til at de vinder ordrer på vindmøller, der er tilpasset den nye jacketfundament. Vindes ordrer, vil effekten kunne måles gennem hele værdikæden og have en stor betydning for den danske industri.


UDFORDRING

Siemens Gamesa Renewable Energy ønsker at kunne masseproducere jackets, der er den styrkemæssigt bærende del af et vindmøllefundament. Første skridt er afprøvning af nye og billigere svejsemetoder til de knudepunkter – også kaldet noder - der holder fundamentet sammen.

PROBLEMEJER

Siemens Gamesa Renewable Energy.

PROBLEMLØSERE

Force Technology og Bladt Industries A/S.

 

Kontaktperson

Henrik Böhmer
Project Manager
+45 42 14 91 76

Finansieret af