Inn2POWER

Finansieret af

Inn2POWER er et 4-årigt Interreg-projekt af elleve partnere fra de fem ledende offshore vind klynger i Nordsøregionen – Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien og Holland. Formålet er, at udvide innovationskapaciteten og at åbne muligheden for adgangen til offshore vind industrien for små og mellemstore virksomheder (SME). Dette gøres ved at etablere en sammenkobling mellem offshore vind virksomheder i Nordsøregionen.

Objektiver

  • Styrke offshore vind klynger i Nordsøregionen
  • Støtte små og mellemstore virksomheder til at samarbejde og indtræde på nye markeder
  • Udvikle innovative koncepter for havne logistik
  • Gøre det muligt at teste og demonstrere faciliteter
  • Forbedre personalets færdigheder og tilgængelighed

Grundlag for Inn2POWER

Offshore vind industrien (OWI) er en vigtig drivkraft for den økonomiske udvikling i Nordsøregionen (NSR), men er udfordret af behovet for omkostningsreduktion, vedvarende innovation og en forbedret accept af industrien. For at kunne sikre vækst i OWI i Norden, er små og mellemstore virksomheder, nødt til at spille en nøglerolle ift. håndtering af disse udfordringer.

Små og mellemstore virksomheder repræsenterer en stor procentdel af industrien og kan være særdeles innovative, tilbyde unikke evner baseret på deres specialiserede færdigheder, drivkraft og fleksibilitet. Inn2POWER tilbyder målrettede støtteforanstaltninger til små og mellemstore virksomheder og støtter samarbejdet på et regionalt, sektorielt og transnationalt niveau. Således hjælper Inn2POWER små og mellemstore virksomheder, med at overkomme mulige strukturelle udfordringer og til at indser deres fulde innovative potentiale.

Læse mere på den officielle Inn2POWER side: http://northsearegion.eu/inn2power/