Rådgivning til vækst

Finansieret af

Projektet er et underprojekt til "Innovationssamarbejder i offshoreklyngen"
Finansieret af EU´s Regionalfond


 

Rådgivning til vækst
Små og mellemstore underleverandører til vindmølleindustrien skal kunne udnytte deres vækstpotentiale til fordel for hele den danske vindmølleindustri.  Derfor tilbydes virksomheder på baggrund af screening et forløb med ekstern rådgivning med henblik på at udvikle nye, globale forretningsmodeller.

 

Udfordring
I løbet af projektet kan 30 små og mellemstore virksomheder gennemgå et rådgivningsforløb. Forløbet vil være styret af de enkelte virksomheders konkrete behov for ny viden og nye kompetencer og vil være centrerede om at få virksomhederne klædt på til at udnytte deres vækstpotentiale inden for systemleverandørsamarbejder, standardisering, digitalisering, automatisering og globale værdikædesamarbejder.

"Forretningsudvikling via Rådgivning" er en del af Udviklingsprogram for Underleverandører i Vindmølleindustrien. Projektet drives i samspil mellem Energy Innovation Cluster og Erhvervshus Midtjylland og er finansieret af EU's Regionalfond.