Decom Tools

Finansieret af

Decom Tools
Havvindmøller har en forventet levetid på 20-25 år, og når en havvindmølle er udtjent skal den derfor enten renoveres eller fjernes. I langt de fleste tilfælde kan det ikke betale sig og/eller lade sig gøre at renovere de udtjente møller, og de skal derfor fjernes og måske erstattes af nye møller med en højere effekt (såkaldt repowering). Udfordringen er at finde bæredygtige løsninger på fjernelse af de udtjente møller og de øvrige elementer i havmølleparkerne. Der er især brug for bæredygtige løsninger til genanvendelse af de dele, som tidligere er sendt til deponering.

 

Idé til løsningen
EU’s Interreg Nordsø-program har udbudt et projekt om at finde bæredygtige løsninger på fjernelse af udtjente havvindmøller. Sammen med 12 europæiske partnere deltager Energy Innovation Cluster i projektet DecomTools, som skal finde bæredygtige løsninger på nedtagning, bortskaffelse og genanvendelse af havvindmøller. Projektet omfatter både nedtagningsmetoder, nedbrydning af materialer og genanvendelse af materialer. Energy Innovation Cluster har et særligt ansvar som projektleder for den del af projektet, der omhandler genanvendelse af materialer og repowering. Projektet er opdelt i forskellige faser, og i første fase skal der udvikles ideer, som kan afprøves i projektets senere faser.

I projektets første fase indsamles viden og erfaringer fra en lang række virksomheder og vidensinstitutioner, som tilsammen har en omfattende viden om mulighederne for bæredygtig genanvendelse af materialerne i havvindmøller. Resultaterne fra første fase skal bruges til gennemførsel af et pilotprojekt med genanvendelse af vinger fra en havvindmølle og en sammenligning af repowering og nedtagningsløsningerne i forhold til det samlede CO2-aftryk.

Dette resulterer i udviklingen af en række værktøjer – deraf navnet DecomTools – som i projektets sidste fase skal evalueres og indarbejdes i vejledninger og anbefalinger til både industrien og myndighederne for at sikre bæredygtige processer for nedtagning og genanvendelse af havvindmøller.

 

Problemejere

 • Følger

 

Problemløsere

 • University of Applied, Sciences Emden/Leer

 • Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut gemeinnützige GmbH

 • Energy Innovation Cluster

 • University of Aberdeen

 • Port of Oostende

 • POM – West-Vlaanderen

 • Energy Valley

 • Port of Grenaa

 • Maritime Cluster Funen

 • Western Norway University of Applied Sciences

 • De Lauwershorst Development and Training BV

 • Samsø Kommune

 • Virol

Tidslinje