Common Equipment Towers

Finansieret af

Projektet er et underprojekt til "Innovationssamarbejder i offshoreklyngen"
Finansieret af EU´s Regionalfond


 

Udfordring
Vindindustrien bruger i dag forskellige typer af udstyr til transport og opbevaring af tårnsektioner til havvindmøller. Det sker på trods af, at vindmølletårnene er meget ens på tværs af producenter i branchen. Forskellen på det anvendte udstyr, der bruges til transport på lastbiler eller skibe, gør det vanskeligt at effektivisere opgaven med transport og opbevaring for de underleverandører, der varetager fragten af tårnsektionerne frem mod udskibningen til den endelige havvindmøllepark.

 

Idé til løsning
Partnerne i Common Equipment Towers designer og tester fælles transport- og opbevaringsudstyr til havvindmølletårne. Udstyret kan bruges fra at tårnet er produceret til det rejses og samles i den havn, hvorfra havvindmølleparken skal udskibes og installeres. Løsningen vil optimere vindindustriens arbejde med transport og opbevaring af vindmølletårnsektioner, da leverandørkæden fremover alene vil skulle forholde sig til et produkt frem for flere forskellige typer af udstyr; ligesom det fx kendes fra standard containere eller europallen i andre sektorer.

 

Problemejere

  • Siemens Gamesa Renewable Energy

  • MHI Vestas Offshore Wind

 

Problemløsere

  • Advantis

  • SH Group

Tidslinje