Co-Warn

Finansieret af

Projektet er et underprojekt til "Innovationssamarbejder i offshoreklyngen"
Finansieret af EU´s Regionalfond


 

Co-Warn
Projektets formål er at detektere og forhindre  potentielt kommende overslag eller kortslutninger i havvindmøllernes 33kV kabeltermineringsbokse inden skaderne sker med betydelige driftstab og personrisiko til følge. Det sker ved udviklingen af en sensor og et overvågningssystem der detekterer  en potentiel kommende fejl inden overslag.
 

Udfordring
Havmøllerne opstillet på havet er typisk forbundet til transformerplatformen i grupper af 3-5 møller der sidder på samme streng og så sløjfes fra mølle til mølle. Møllerne kan ikke afbrydes enkeltvis, men kun én streng af gangen. Når der sker kortslutning/overslag i en mølle sker der betydelige skader i møllen og hele strengen kobles ud. Alle havmøller er stort set alle monteret efter samme princip, men ikke alle oplever lige mange fejl.
 

Problemejer

  • Vattenfall Vindkraft A/S

  • Ørsted Wind Power

Problemløsere

  • Holtec Automatic A/S

  •  KEM Offshore ApS

  • Semco Maritime

  • Delpro A/S

  • El-Com

  • Aalborg Universitet

    Tidslinje