Beton til bølgeenergi

Finansieret af

Beton er et billigt, fleksibelt og tilgængeligt materiale, som potentielt kan betyde billigere konstruktioner indenfor bølgekraft. Fordelene ved beton er eksempelvis en reduceret udfordring med korrosion og vedligehold og en væsentligt lavere etableringsomkostning. Beton er allerede et velkendt materiale til maritim brug – det benyttes eksempelvis til moler, barges, tuneller, på flydende fundamenter og til kystsikring – og i projektet ’Beton til Bølgeenergi’ undersøges mulighederne for at udvide anvendelsen af beton yderligere.

Udfordring
At reducere udfordringer med korrosion og vedligehold af bølgekraftanlæg og samtidigt sikre en væsentligt lavere etableringsomkostning.

Problemløser
Aalborg Universitet, Development v/ Kim Nielsen, WD Test, Hicon.