Partnerskabet for bølgekraft

Projektets perspektiv er at identificere og skabe et forum, der samler iværksættere, udviklere og leverandører, der er aktivt involveret i danske bølgeenergiprojekter.

Målet med projektet er at videreudvikle Dansk partnerskab for Bølgekraft som et samlende og koordinerende forum for samtlige aktører og interessenter, som et rådgivende organ bestående af potentielle leverandører der har erfaring fra relevante brancher. Det tidligere Advisory board er nu det samme som Partnerskabet for Bølgekraft.

Strategien er at skabe et samlet talerør for Dansk bølgekraft, et koordinerende organ og et fælles samlingspunkt.

Medvirke til styrkelse af DanWEC, det Danske testcenter for bølgekraft.

Dette skal bl.a. sikre at den læring der sker i de øvrige projekter deles i den grad det er muligt så effekten af et støttet projekt kommer samfundet til gode også i andre projekter, fx ved at dele erfaringer om forankring.


Deltagende organisationer

RESEN WAVES APS, Wave Dragon, DanWec, Rambøll Danmark A/S, Aalborg Universitet, jolTech ApS, Crestwing ApS, LEANCON Wave Energy, Floating Power Plant, WEPTOS A/S, Thy-Mors Energi, Bølgekraftforeningen, Wavepiston A/S, Energistyrelsen, Energinet.dk, DHI, Thisted Kommune, OctoMar IVS, Exowave ApS, Faatek ApS WPP, WavePlane A/S.

Læs mere på Partneskabet for Bølgekrafts hjemmeside

 

Kontaktperson

Christian Munk Jensen
Project Manager
+45 50 55 26 06

Projektet er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Syddansk vækstforum