Offshore pakkeleverencer med droner

Projektet er et underprojekt til "Innovationssamarbejder i offshoreklyngen" Finansieret af EU´s Regionalfond

Offshore pakkeleverencer med droner har til formålet at udvikle et koncept for leverancer af pakker op til 25 kg til offshore vindmøller.

Under sercive af havvindmøller skal der bruges en lang række af værktøjer, olier, reservedele mv, som skal transporteres enten fra land eller fra serviceskibet til nacellen, hvor den største del af services foregår. For at undgå løft og gøre planlægningen af servicen mere fleksibel, er der et ønske om at udvikle et koncpet, der kan transportere emnerne enten fra en landbaseret lager til møllen eller fra serviceskibet, når det er relevant.

Tre SMV’er og to universiteter skal stå for udviklingen, som i første omgang omfatter ”proof of concept”, før større investeringer kan finde sted. Gruppen består af SMV’erne European Merchandise Group, Lorenz Technology og Rotorcam sammen med Aalborg Universitet, der er repræsenteres med droes Drone Research Lab og Risk Center.

Der skal i projektet udvikles et transportsystem, der tager højde for de mange specifikke forhold, der gør sig gældende for offshore flyvning og leverance af pakken på et meget begrænset areal. Derudover skal transportsystemet og dronerne tilpasses to forskellige opgaver: transport af emner op til 25 kg. et landbaseret lager til havvindmøllen og transport af emner fra et serviceskib til havvindmøllen på max. 5 kg over en strækning på 4 km. eller max. 10 kg over en strækning på 2 km.

Projektet starter på et relativt lavt udviklingsstadie (TRL 2) og ender på TRL 4 ved offshore testflyvning. Konceptet vil kræve yderligere udvikling og investering for at kunne kommercialiseres. Det forventes at have et markedsklart konceptet i 2021-2022.

Herunder er koncepterne illustreret:


UDFORDRING

For et reducere prisen på offshore vind, skal service og vedligehold af møllerne optimeres. Transport og logistik af olier, værktøj og reservedele er en stor del af O&M og med et mere fleksibelt system med droner kan mange operationer undgås og nedetid reduceres..

PROBLEMEJER

Siemens Gamesa Renewable Energy A/S & Ørsted Wind Power A/S

PROBLEMLØSERE

Aalborg Universitet - Drone Research Lab (Testflyvning med stor drone (Dragonfly T50). VLOS og BVLOS).

Aalborg Universitet - Risk Center Risiko- og sikkerhedsanalyseanalyse af droneflyvning

European Merchandise Group - Udvikling og production af tansporttaske større emner (25 kg.) og mindre emner (5-10 kg.).

Lorenz Technology - Udvikling af koncept for pakketransport af emner fra serviceskib til nacelle.

Rotorcam - Udvikling af transportsystemet mellem tasken og drone med udløsermekanisme.

FUNDINGGIVERE

 

 

Kontaktperson

Henrik Böhmer
Project Manager
+45 42 14 91 76

Finansieret af