Operative pakkeleverencer med droner

Finansieret af

Projektet er et underprojekt til ”Innovationssamarbejder i offshoreklyngen” finansieret af EU’s Regionalfond.


 

Operative pakkeleverencer med droner
Operative pakkeleverancer med droner har til formål at udvikle et koncept for leverancer af pakker op til 25 kg. til offshore vindmøller. 

Der skal i projektet udvikles et transportsystem, der tager højde for de mange specifikke forhold, der gør sig gældende for flyvning og leverance af pakken på et meget begrænset areal på nacellen. Derudover skal transportsystemet og dronerne tilpasses to forskellige opgaver: transport af emner op til 25 kg. fra et landbaseret lager til vindmøllen og transport af emner fra et serviceskib til vindmøllen på max. 5 kg over en strækning på 4 km. eller max. 10 kg over en strækning på 2 km. Projektet starter på et relativt lavt udviklingsstadie (TRL 2) og ender på TRL 4 ved offshore testflyvning. Konceptet vil kræve yderligere udvikling og investering for at kunne kommercialiseres. Det forventes at have et markedsklart konceptet i 2021-2022.

 

Udfordring
Under service af havvindmøller skal der bruges en lang række af værktøjer, olier, reservedele mv., som enten skal transporteres fra land eller fra serviceskibet til nacellen, hvor den største del af servicen foregår. For at undgå løft og gøre planlægningen af servicen mere fleksibel, er der et ønske om at udvikle et koncept, der kan transportere emnerne fra enten et landbaseret lager til møllen eller fra serviceskibet, når det er relevant.

For at reducere prisen på vind skal service og vedligehold af møllerne optimeres. Transport og logistik af olier, værktøj og reservedele er en stor del af O&M og med et mere fleksibelt system med droner kan mange operationer undgås og nedetid reduceres.

Tre SMV’er og to universiteter står for udviklingen, som i første omgang omfatter ”proof of concept”, før større investeringer kan finde sted. Gruppen består af SMV’erne European Merchandise Group, Lorenz Technology og Rotorcam sammen med Aalborg Universitet, der er repræsenteret med Drone Research Lab og Risk Center.

 

Problemejere

  • Siemens Gamesa Renewable Energy A/S

  • Ørsted Wind Power A/S

 

Problemløsere

  • Aalborg Universitet

  • European Merchandise Group

  • Lorenz Technology

  • Rotorcam

Tidslinje