Energy XR Training

Finansieret af

Projektet er et underprojekt til "Innovationssamarbejder i offshoreklyngen" Finansieret af EU´s Regionalfond


 

Projektet har til formål at effektivisere træning og kompetenceniveau ved at udnytte de styrker der er ved Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR), samlet X Reality (XR). Test viser at indlæringen via (XR) er mere effektivt end almindelig e-learning, da man er en mere aktiv del i træningen.

Produktet vil være en cost effektiv løsning med høj læringsværdi på kurserne. Data vil vurdere hvor de enkelte dele af virksomheden er på niveau, over eller under niveau i forhold til den øvrige del af industrien, hvilket muliggør en målrettet anvendelse af træningsbudgettet, hvor kun de dele der mangler de pågældende kompetencer skal uddannes. Det vurderes at virksomheder i industrien vil kunne spare op mod 20% af deres nuværende træningsbudget.

Udfordring
I dag har virksomhederne kun begrænset indsigt i medarbejdernes reelle, specifikke kompetenceniveau. Platformen skal hjælpe med at identificere kompetence-gaps og understøtte præcis den kompetenceudvikling, der er nødvendig med henblik på optimering af medarbejderperformance og certificering.

Problemejer
Maersk Training

Problemløsere
Virsabi, KRING Innovation, SDU (VR Lab)