Energy XR Training

Finansieret af

Projektet er et underprojekt til "Innovationssamarbejder i offshoreklyngen" Finansieret af EU´s Regionalfond


 

Udfordring

I dag foregår træning og efteruddannelse af medarbejdere i energisektoren oftest i fysiske undervisningsmiljøer på land eller gennem online-kurser. De eksisterende tilbud kan være tidskrævende, omkostningstunge at benytte og begrænsede af de forhold, som udbyderne af uddannelsen kan genskabe. Det gælder fx undervisning af serviceteknikere til offshoreindustrien, der typisk trænes på land før de sendes ud til selve opgaven, der skal løses på havet.

 

Idé til løsning
Projektet Energy XR Training skal optimere træning og uddannelse af medarbejdere i energisektoren ved at udnytte såkaldt XR, der er en blanding af elementer fra virtual reality (VR), augmented reality (AR) og fysisk undervisning. Partnerne i Energy XR Training udvikler en digital undervisningsplatform, der med afsæt i XR kan hjælpe virksomheder i energisektoren med at skabe realistiske undervisningsmiljøer, der minder om de faktiske forhold, som arbejdet skal udføres i. Når trænings- og uddannelsestilbuddene i energisektoren bliver forbedret, øges sikkerheden for de medarbejdere, der løbende certificeres gennem træning og efteruddannelse. Ved at bruge XR i træning og efteruddannelse af mandskab kan aktører i energisektoren også få mere og bedre uddannelse på kortere tid – en effektivisering der kan reducere prisen på træning og efteruddannelse af mandskab til energisektoren med 20 procent.

 

Problemejere

  • Maersk Training

 

Problemløsere

  • Virsabi

  • KRING Innovation

  • SDU (VR LAB)

Tidslinje