EWIC

Finansieret af

Projektet er et underprojekt til "Innovationssamarbejder i offshoreklyngen"
Finansieret af EU´s Regionalfond


Viden om fejl i vindmøllevinger øges løbende i vindindustrien og opfordrer til handling for at løse eller mindske de problemer, der opstår på området. Industrien har brug for innovative og nye metoder til at inspicere vindmøllevinger. 

Bevidstheden om skader på vindmøllevinger øges konstant i vindindutrien sammen med behovet for intervention for at løse problemerne. Industrien har behov for nye, innovative løsninger for inspektion både udvendigt og indvendigt, men også et overblik over hvordan man skal inspicere sine vinger og i hvilke zoner. Som længden på vingerne øges, stiger lasterne eksponentielt. Dette fører til et øget antal strukturelle skader, som kan have store konsekvenser for vindmøllens drift og økonomi. På markedet finder er en række inspektionsmetoder, som f.eks. ultralyd, radiografi, termografi, flydende gennemtrængning, eddy-strøm udover de visuelle inspektioner med droner og andre kameraer.

Formålet med dette projekt er at kombinere en ny inspektionsmetode med et inspektionskoncept for vindmølleinspektioner, kan skal kunne bruges bredt i vindindustrien og af alle typer virksomheder.

 

Udfordring
Da længden, og derved også belastningen på vindmøllevinger bliver større og større, øges strukturelle skader også. Vingens overflade kan virke intakt, imens der opstår indre strukturskader, skjult fra gængse overfladeinspektioner. Dette kræver innovation, og dette projekt foreslår derfor et nyt garantikontrolbegreb for forlængelse af vingernes levetid og dermed reducering af LCoE på vindenergi.

Problemejere
E.ON Wind, HOFOR & Vattenfall

Problemløsere
Bladena, Kirt Thomsen, Total Wind, Force Technology.