3D Printing For Wind

Finansieret af

Projektet er et underprojekt til ”Udviklingsprogram for underleverandører i vindmølleindustrien” finansieret af EU’s Regionalfond.


 

3D Printing For Wind
Projektets formål er at udvikle en metode for, hvordan særligt lokale små og mellemstore virksomheder i den danske underleverandørkæde inden for vindenergi kan implementere 3D print i deres produktion. Metoden skal være med til at sikre, at de danske underleverandører fortsat er konkurrencedygtige i en international industri, samtidig med at LCoE nedbringes.  

Projektet vil resultere i en kortlægning af de dele af underleverandørkæden, der med størst fordel kan integrere 3D print i deres produktion. Den kortlægning vil danne fundament for kommende projekter, der har til formål at implementere 3D print hos de relevante underleverandører.

 

Udfordring
Udviklingen af en metode for, hvordan særligt lokale små og mellemstore virksomheder i den danske underleverandørkæde inden for vindenergi kan implementere 3D print i deres produktion.

 

Problemløsere

  • Dansk Gummi Industri

  • EP Tools

  • Linatech

  • Vink Plast

  • Aalborg Universitet

  • Center For Industri

Tidslinje