3D Printing For Wind

Innovation af din virksomhed: Anvendelse af ​​3D-print (3DP) til udvikling af ​​komponenter, processer og forsyningskæden i vindindustrien.

 

I de seneste år har intetessen for anvendelse af 3D print til både forskningsmæssig og industriel brug. Og efterhånden er det blevet muligt at 3D printe stadigt større og mere komplekse komponenter i forskellige materialer, og alt peger på at 3D print teknologien er klar til at bevæge sig ud i den virkelige industri.

For at sikre, at danske underleverandører inden for vindindustrien kan udnytte potentialet i 3D print mest optimalt, her Dansk Gummi Industri, EP Tools, Linatech, Vink Plast, Aalborg Universitet og Center For Industri gået sammen om at udvikle en metode for, hvordan særligt lokale små og mellemstore virksomheder i den danske underleverandørkæde inden for vindenergi kan implementere 3D print i deres produktion. Metoden skal være med til at sikre, at de danske underleverandører fortsat er konkurrencedygtige i en international industri, samtidig med at LCoE nedbringes.  

Projektet vil resultere i en kortlægning af de dele af underleverandørkæden, der med størst fordel kan integrere 3D print i deres produktion. Den kortlægning vil danne fundament for kommende projekter, der har til formål at implementere 3D print hos de relevante underleverandører; dette vil kærve yderligere funding, samt involvering af yderligere virksomheder og partnere i en række selvstændige projekter.


UDFORDRING

Udviklingen af en metode for, hvordan særligt lokale små og mellemstore virksomheder i den danske underleverandørkæde inden for vindenergi kan implementere 3D print i deres produktion.

PROBLEMLØSERE

Dansk Gummi Industri, EP Tools, Linatech, Vink Plast, Aalborg Universitet og Center For Industri.

 

Kontaktperson

Simone La Fontaine
Project Manager
+45 21 47 02 82

Finansieret af