3D Printed Fixtures

Finansieret af

Projektet er et underprojekt til ”Udviklingsprogram for underleverandører i vindmølleindustrien” finansieret af EU’s Regionalfond.


 

Udfordring
Når dele til vindmøller skal fragtes på lastbiler eller skibe, bliver de fikseret med unikt, specialdesignet udstyr. Ændrer producenterne designet af vindmølledelen, skal der nyt fikseringsudstyr til. Det forhold øger prisen på den endelige fragt og installation af vindmøllen, da det nye fikseringsudstyr støbes eller håndbygges i få enheder ad gangen, og dermed forringer det den samlede økonomi for vindmøllen.

 

Idé til løsning
I projektet 3D Printed Fixtures udvikles metoder til 3D-print af fikseringsudstyr til transport af vindmølledele. Løsningerne vil gøre det hurtigere og billigere at lave nyt fikseringsudstyr, som samtidig kan laves mere præcist og fejlfrit, da digital 3D-print som metode er uafhængig af elementer som fysiske støbeforme eller værktøj. Løsningerne forventes at kunne reducere ventetiden, forårsaget af manglende fikseringsudstyr til transport fra 2-3 uger til 24 timer. Desuden estimeres det, at omkostningerne til produktion af fikseringsudstyr blive reduceret med op til 80 procent ved anvendelse af 3D-print.

 

Problemejere

  • Vindindustrien

 

Problemløsere

  • Nexttech

  • DAMRC

  • Cadsys

  • Sjølund

  • Maskinfabrikken Silkeborg Spåntagning