Om medlemsskab

Du kan blive medlem af Energy Innovation Cluster, hvis du arbejder for en virksomhed eller organisation, der repræsenterer større virksomheder, små og mellemstore virksomheder, underleverandører og start-ups, rådgivere, myndigheder eller uddannelses- og forskningsinstitutioner inden for energiproduktion eller tilstødende erhverv.

Bliv medlem

Kontingentsatser

Dit medlemskab af Energy Innovation Cluster bliver først og fremmest beregnet ud fra antallet af ansatte på organisationens CVR-nummer. Hvis dette ikke synes/virker retvisende, foretager vi en vurdering af CVR-nummerets juridiske tilknytning til andre selskaber.

1 års gratis medlemskab til mikrovirksomheder

Energy Innovation Cluster tilbyder danske virksomheder med op til fem ansatte et års gratis medlemskab. En gratis medlemsperiode indeholder de samme tilbud som et betalt medlemskab. Tilbuddet gælder ikke for virksomheder med et udenlandsk moderselskab. Efter det første gratis år sender vi automatisk en faktura. Ønsker virksomheden ikke at fortsætte/forlænge medlemskabet efter et år, skal en skriftlig udmeldelse være Energy Innovation Cluster i hænde tre måneder før udløbsdatoen.

Gruppe Antal medarbejdere Kontingent ekskl. moms Kontingent inkl. moms
Grp. 1 500+ 35.000,00 kr. 43.750,00 kr.
Grp. 2 250-499 30.000,00 kr. 37.500,00 kr.
Grp. 3 100-249 25.000,00 kr. 31.250,00 kr.
Grp. 4 50-99 20.000,00 kr. 25.000,00 kr.
Grp. 5 20-49 15.000,00 kr. 18.750,00 kr.
Grp. 6 3-19 5.500,00 kr. 6.675,00 kr.
Grp. 7 1-2 2.500,00 kr. 3.125,00 kr.
Videninst. - 10.000,00 kr. 12.500,00 kr.

Betaling for medlemskab

Prisen for medlemskab i Energy Innovation Cluster fastsættes af bestyrelsen og godkendes på generalforsamling. Et medlemskab i Energy Innovation Cluster strækker sig over perioden 1. september - 31. august. Medlemmer modtager en faktura i august måned til betaling pr. 1. september. Medlemmerne hæfter ikke for Energy Innovation Clusters forpligtigelser. Et medlemskab indgået midt på sæsonen fortsætter automatisk pr. 1. september. Medlemskabet er et løbende abonnement.

Tilmelding til nyhedsbrev

Medlemmer af Energy Innovation Cluster modtager automatisk vores månedlige nyhedsbrev. Hvis medlemmer ikke ønsker at modtage nyhedsbreve fra Energy Innovation Cluster, skal medlemmer/du/I selv fravælge nyhedsbrevet – enten via linket nederst i nyhedsbrevet eller til news@eicluster.dk.

Persondatalov

Ved tilmeldingen bekræfter jeg hermed, at jeg er primær kontaktperson og at Energy Innovation Cluster må opbevare oplysninger om mig i medlemsregister hos Energy Innovation Cluster. Oplysningerne må bruges i forbindelse med de aktiviteter Energy Innovation Cluster udfører for mig som medlem. For yderligere information om behandling af persondata henviser vi til vores databeskyttelsespolitik.

Udmeldelse 

Udmeldelse kan ske med mindst tre måneders skriftligt varsel til udløbet af Energy Innovation Clusters kontingent år (1/9-31/8). Det betyder, at udmeldelse skal ske inden d. 31. maj i det indeværende år. Medlemskabet anses dog for ophørt med øjeblikkelig virkning, hvis et medlem ophører med at drive medlemsberettiget virksomhed eller ved afsigelse af konkursdekret.

Kontaktperson

Louise Hinrichsen Thorsen
Event & Membership Manager
+45 26 12 96 09