Om Energy Innovation Cluster

Vi faciliterer samarbejder om innovation 

Energy Innovation Cluster er Danmarks nye klyngeorganisation og innovationsnetværk med fokus på innovationsaktiviteter og innovationsprojekter for den samlede industri for energiproduktion. 

Energy Innovation Cluster er udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeriet til at være Danmarks innovationsnetværk for onshore og offshore energiproduktion. Formålet er at sikre Danmarks internationale førerposition indenfor energiproduktion igennem arbejde med innovation og videnbrobygning til universiteterne. Energy Innovation Cluster arbejder med innovation indenfor følgende områder: Onshore og offshore vindenergi, Olie- og gasudvinding, Vedvarende energi i energisystemet, energilagring og teknologiudvikling. 

Onshore og offshore vindenergi

Vindenergi er en markant dansk styrkeposition både forskningsmæssigt og erhvervsmæssigt. Energy Innovation Cluster understøtter de nationalt prioriterede områder inden for grøn vækst og energiproduktion med vægt på offshore vindenergi – og som noget nyt også onshore vindenergi. Energy Innovation Cluster arbejder med innovation indenfor logistik, installationsprocesser, service og vedligehold (O&M), fundamenter, mølleteknologi, elektrisk infrastruktur, miljøbeskyttelse m.m. 

Olie- og gasudvinding

Energy Innovation Cluster arbejder også med innovation og videnbroaktiviteter med fokus på udvikling af mere miljøvenlige og energieffektive teknologier til produktion og udvinding af olie og naturgas fra Nordsøen. Vores aktiviteter har i særlig grad fokus på omkostningseffektiv og miljøskånsom udvinding af olie og gas, herunder teknologiske løsninger indenfor anlægsprojekter, drift og procesoptimering samt inspektion og vedligehold. 

 

Vedvarende energi i energisystemet, energilagring og teknologiudvikling

Energy Innovation Cluster arbjeder med innovationsaktiviteter med fokus på indpasning af elektricitet fra vedvarende energi i energisystemet. I takt med at andelen af vedvarende energi i energisystemerne bliver større og større, kan der opstå udfordringer i forhold til at balancere energiproduktion og energiforbrug, og der vil derfor være et øget behov for udvikling af teknologier, som kan lette integrationen og øge værdien af vedvarende energi. Energiproduktion fra vedvarende energikilder er fluktuerende, hvilket kræver løsninger, som energilagre, internationale transmissionssystemer og krav til systemintegration. 

Innovationsnetværket Energy Innovation Cluster vil også kunne inkludere bølgeenergiaktiviteter og andre former for nye energiproduktionsformer, hvis der er efterspørgsel på det i industrien.