Vi glæder os til Energy Innovation Cluster!

14. december 2018

Den 1. januar 2019 slår vi dørene op til Energy Innovation Cluster - Danmarks nye klyngeorganisation og innovationsnetværk for energiproduktion med fokus på innovation til onshore og offshore vindenergi, olie- og gasudvinding, integration af vedvarende energi i energisystemet og energilagring samt nye energiproduktionsteknologier.  

Energy Innovation Cluster er skabt af industrien for at styrke innovationen indenfor energiproduktion. Innovation er helt afgørende  for at sikre en konkurrencedygtig dansk energiproduktion, og derfor er innovation helt centralt i den nye klyngeorganisation.

Industrien har valgt at omforme Offshoreenergy.dk til at fokusere på innovation inden for onshore vindenergiproduktion. Samtidig samles og overdrages innovationsprojekter fra House of Energy og Vindmølleindustrien til Energy Innovation Cluster for at koncentrere innovationskraften yderligere. I samme forbindelse overdrager Energy Innovation Cluster sine generelle netværksaktiviteter til Vindmølleindustrien, som samler netværks- og videndelingstilbud for virksomheder med interesser i vind.

Energy Innovation Cluster kommer til at samarbejde tæt med brancheorganisationerne Vindmølleindustrien og Olie Gas Danmark. Begge brancheorganisationer vil bidrage med strategiske input til innovationsarbejdet i Energy Innovation Cluster igennem Megavind (Vindmølleindustrien) og Technical Committee (Olie Gas Danmark). Både Vindmøleindustrien og Olie Gas Danmark vil desuden udpege medlemmer til den nye bestyrelse i Energy Innovation Cluster.

Vi glæder os meget til samarbejdet og arbejdet med at sikre innovationen de bedste vilkår!
 

Glenda Napier
Energy Innovation Cluster 
Jan Hylleberg
Vindmølleindustrien
Martin Næsby
Olie Gas Danmark

 

 

FAQ: Det skal du vide om Energy Innovation Cluster
____________________

Hvad er Energy Innovation Cluster?
Energy Innovation Cluster er Danmarks nye klyngeorganisation og innovationsnetværk med fokus på innovationsaktiviteter og innovationsprojekter for den samlede onshore og offshore industri. Energy Innovation Cluster er udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeriet til at være Danmarks innovationsnetværk for onshore og offshore energiproduktion. Formålet er at sikre Danmarks internationale førerposition indenfor energiproduktion igennem arbejdet med innovation og videnbrobygning til universiteterne.

Energy Innovation Cluster vil være i drift fra 1. januar 2019. Energy Innovation Cluster etableres med afsæt i Offshoreenergy.dk. I praksis betyder det at, Offshoreenergy.dk transformeres til Energy Innovation Cluster.   

Hvad skal Energy Innovation Cluster arbejde med? 
Energy Innovation Cluster skal arbejde med innovation og facilitere innovationsprojekter og samarbejder ligesom Offshoreenergy.dk gør det i dag. Det nye er, at en bredere del af industrien nu samler sine innovationsaktiviteter ét sted. Energy Innovation Cluster skal således arbejde med innovation indenfor onshore og offshore vindenergiproduktion, olie- og gasudvinding og integrationen af el i energisystemet samt nye energiproduktionsteknologier.   

Hvad sker der med Offshoreenergy.dk?
Energy Innovation Cluster etableres med afsæt i Offshoreenergy.dk. I praksis betyder det, at Offshoreenergy.dk bliver til Energy Innovation Cluster fra 1. januar 2019, og vil herfra være energiproduktionsindustriens fælles innovationsplatform.    

Offshoreenergy.dk får et nyt navn, et nyt logo, en ny hjemmeside og der kommer flere medarbejdere til den stab, du kender fra Offshoreenergy.dk i dag.

Den planlagte transformation af Offshoreenergy.dk til det nye Energy Innovation Cluster bliver temaet på en ekstraordinær generalforsamling i slutningen af 2018. Medlemmer af Offshoreenergy.dk modtager derfor inden længe en invitation til en ekstraordinær generalforsamling, hvor den nye organisation formelt vil blive godkendt.

Hvad betyder det for mit medlemskab af Offshoreenergy.dk?
Hvis du allerede er medlem af Offshoreenergy.dk, så konverteres dit medlemskab automatisk til et medlemskab i Energy Innovation Cluster. Du behøver ikke at foretage dig yderligere.  

Hvad får jeg ud af mit medlemskab af Energy Innovation Cluster
Som medlem får du adgang til et nationalt innovationsnetværk og en klyngeorganisation med en bred medlemsbase bestående af store virksomheder, små og mellemstore virksomheder, universiteter og videninstitutioner, der arbejder med onshore og offshore energiproduktion.

Du får direkte adgang til konkrete samarbejder og innovationsprojekter og en bred projektportefølje til en samlet værdi af mere end 400 mio. kr. Du får også mulighed for at deltage i vores events, f.eks. Innovationsforum, årsmøde, B2B Matchmaking, branding på vores platforme, deltagelse internationale aktiviteter og meget, meget mere.

Du vil få adgang til Energy Innovation Cluster på fire kontorer i Danmark: Esbjerg, Silkeborg, Aalborg og København.

Hvem står bag den nye organisation?
I tråd med Regeringens Forenklingsudvalgs anbefalinger om et mere sammenhængende og simpelt erhvervsfremmesystem har en samlet energiproduktionsindustri og de vestdanske regioner samarbejdet omkring at udvikle én fælles klynge- og innovationsindsats for onshore og offshore industrien.

Virksomheder som bl.a. Siemens Gamesa Renewable Energy, Vestas Wind Systems, MHI Vestas Offshore Wind, Semco Maritime, Total E&P, Bladt Industries, Ørsted og Vattenfall har været aktive i udviklingen af Energy Innovation Cluster.

Desuden har følgende organisationer bidraget til udvikling og etablering af Energy Innovation Cluster: Offshoreenergy.dk (fremadrettet Energy Innovation Cluster), Vindmølleindustrien, Olie Gas Danmark, House of Energy, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og FORCE Technology. Disse vil også fremadrettet være tætte samarbejdspartnere til Energy Innovation Cluster, så innovationsaktiviteterne på tværs af sektorerne er koordinerede og sammenhængende.

Hvem skal Energy Innovation Cluster samarbejde med? 
Energy Innovation Cluster er formet af energiproduktionsindustrien, brancheorganisationerne Vindmølleindustrien og Olie Gas Danmark, universiteter og GTS-institutter. Det vil være vores primære samarbejdspartnere, ligesom vi fortsat vil arbejde sammen med andre danske klyngeorganisationer som bl.a.  House of Energy og CLEAN.

Desuden kommer de strategiske enheder fra brancheorganisationerne – Megavind (Vindmølleindustrien) og Technology Board (Olie Gas Danmark) – til at yde strategiske input til bestyrelsen og innovationsaktiviteterne i Energy Innovation Cluster.

Hvad sker der med CRIF-modellen og de aktuelle innovationsprojekter i Offshorenergy.dk?
Energy Innovation Cluster skal – ligesom Offshoreenergy.dk – fokusere på innovationsaktiviteter. Det betyder, at den eksisterende projektportefølje fra Offshoreenergy.dk, der pr. 1. januar vil involvere  innovationsprojekter til en samlet værdi af 400 mio. kr., vil blive fuldt ud integreret i Energy Innovation Cluster.

Derudover udbygges projektporteføljen med andre, nye onshore-projekter, idet Energy Innovation Cluster viderefører innovationsprojekter fra Vindmølleindustrien og House of Energy.

Hvis du som medlem af Offshoreenergy.dk er en del af et projekt, fortsætter projektet med andre ord i regi af Energy Innovation Cluster.

Projektmodellen, CRIF-modellen, vil fortsat være den primære tilgang til al ny innovation. Det betyder, at al innovation i regi af Energy Innovation Cluster bliver sat i gang af problemejere og problemløsere, der vil samarbejde om at løse energiindustriens største udfordringer gennem innovation og omkostningsreduktion.

Hvad sker der med Offshoreenergy.dk’s internationale arbejde? 
Arbejdet med internationalisering og samarbejdet med andre klyngeorganisationer i udlandet består og udbygges yderligere i forbindelse med Energy Innovation Clusters faglige områder. Energy Innovation Cluster vil være relevant for endnu flere internationale klyngeorganisationer at samarbejde med – det gælder fx klynger med styrker indenfor landvind og integration i elnettet.

Hvad sker der med bestyrelsen i Offshoreenergy.dk? 
Bestyrelsen i Offshoreenergy.dk omformes, så den afspejler den nye klyngeorganisation. Den nye bestyrelse sammensættes ved den ekstraordinære generalforsamling i efteråret 2018.

Hvem udgør medarbejderstaben hos Energy Innovation Cluster? 
Energy Innovation Clusters medarbejdere er dem, du kender fra Offshoreenergy.dk samt nye projektledere. Daglig leder bliver fortsat CEO Glenda Napier.

Hvad med Offshore B2B, årsmødet og andre events? 
Som medlem af Energy Innovation Cluster vil du fortsat kunne deltage i årsmøde, B2B-events og gå-hjem-møder.

 

Kontaktperson

Glenda Napier
CEO
+45 42 14 91 74