Tilkendegivelser om meget mere innovation i Nordsøen

Tilkendegivelser om meget mere innovation i Nordsøen
27. juni 2019

Politikerne og industrien er engageret i at udbygge og styrke Nordsøens styrkeposition på innovativ offshore vind. North Seas Energy Days gav fornyet opbakning til at skabe Silicon Valley for havvind i Nordsøen.

Både fra energiindustrien og politisk hold var opbakningen entydig, da industri og energiministre satte hinanden stævne i Esbjerg til North Seas Energy Days. Der blev fra politisk hold talt om en yderligere udbygget vindenergiproduktion for Nordsøen, som skal videreføre de seneste års samarbejde, og industrien udtrykte et behov for en tydelig fælles kurs og en fortsat stærk vindambition, ligesom et øget samarbejde og innovationsfokus blev fremhævet:

”Lad os sammen fastholde Nordsøen som et fælles testcenter for vindenergi”, lød det fra Vattenfalls Head of Offshore Wind, Michael Simmelsgard:

”Nordsøen er Europas energi-hub”, fastslog han.

En fælles ambition
Det er en ambition, man vanskeligt kan være uenig i som innovationsnetværk for energiproduktion, siger Glenda Napier, CEO i Energy Innovation Cluster:

”Fælles innovation kan gøre Nordsøen til et Silicon Valley for energiproduktion. Prisen på havvind er faldet med 60 procent mellem 2012 og 2018; et af mange beviser på, at industrien for energiproduktion via samarbejder med små og mellemstore virksomheder, universiteter og andre eksperter kan skabe unikke energiteknologier, der gør en positiv forskel. Gennem innovativt samarbejde øger vi den samlede danske innovationskraft og styrker vores globale position som førende energination,” siger Glenda Napier.

Se film fra North Seas Energy Days

Vind er et dansk råstof
Europa-Kommissionen har vurderet, at EU skal op på mellem 400-450 GW havvind i 2050. Danmark har de mest attraktive arealer i Nordsøen til brug for udbygning med havvind, og danske vind-ressourcer rækker langt ud over det, vi selv skal bruge. Derfor bør udnyttelsen af vinden over Danmarks land- og havareal ses i et internationalt perspektiv, vurderer Jan Hylleberg, adm. direktør i Wind Denmark:

”For at Nordsøens fulde potentiale for havvind kan blive realiseret til gavn for den grønne omstilling i hele Europa, kræver det et styrket regionalt perspektiv og samarbejde, herunder særligt i forhold til udbygning af nettet og koordinering af udlægning af arealer på tværs af grænser”, siger Jan Hylleberg.

Han fremhæver eksempelvis kunstige øer i Nordsøen som knudepunkt for klynger af havvindmølleparker som en vej til at bringe prisen på havvind yderligere ned. Den tanke deler Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi: 

”I Danmark har vi ikke mange råstoffer, men vi har meget store vind-ressourcer i Nordsøen. Hvis vi laver storskala vindmølleparker på kunstige øer, vil det sænke priserne på vindenergi og skabe enorme eksportmuligheder for danske virksomheder,” siger Troels Ranis.

Kontaktperson

Jonas Nørholm Larsen
Communication Consultant
+45 21 22 43 04