Produktionsoptimering hos Vestas Towers i Pueblo

Produktionsoptimering hos Vestas Towers i Pueblo
16. januar 2018

De sidste bolte er spændte på de 10 sæt 90T Blaaholm rullebukke, der skal leveres til Vestas Towers i Pueblo, Colorado i januar måned. De 90T Rullebukke, som har fyldt den nye produktionshal i Blaaholm, skal anvendes i produktionen for overfladebehandling af vindmølletårnene på den største tårnfabrik i verden – Vestas Towers i Pueblo.        

De 10 sæt Blaaholm rullebukke (Low Built) skal erstatte eksisterende nedslidt udstyr i den nuværende produktion. Blaaholm 90T rullebukke er designet efter Vestas kravspecifikationer og speciallavet, således at der samtidigt indføres en række kost-effektiviseringer i Vestas produktion.

Rullebuk i optimeret design og konstruktion

Rullebukkens konstruktion er kost optimeret. Rullebukken er designet iht. Vestas restriktioner på rullebukkens dimensioner. Vestas ønskede samtidigt at de nye rullebukke kobles på de eksisterende styringer, fordi de ønsker at bibeholde disse. Komponenter som motorer og stik er præcist udvalgte efter den eksisterende styring i Vestas, og komponenterne er godkendte i forhold til gældende amerikanske regler og normer indenfor el-sikkerhed samt eksplosionsfarlige miljøer. Adskillige parametre er indarbejdet i designet af rullebukken, så der sikres nem adgang til udsatte dele og optimale forhold under service og vedligehold.    

Nem adgang ved service og vedligehold

I projektet har der været afholdt flere on-site møder med Vestas’ projektteam bestående af operatører og serviceteknikere, teknisk afdeling samt produktionschef og Blaaholms tekniske salgschef Jesper Hansen og projektleder Thomas Thyssen. Serviceteknikerne havde på eksisterende udstyr udfordringer med at tilgå udsatte dele ved service og reparation, fordi det eksisterede udstyr var indsmurt i maling.  Samtidigt havde de behov for nemmere adgang til at smøre lejerne m.v.  Serviceteknikerne ønskede derudover, at motor og gear skulle være bedre beskyttet i de nye rullebukke.

Disse udfordringer er blevet løst i rullebukkens design og konstruktion i det tætte samarbejde i Blaaholms projektteam bestående af erfarne ingeniører og teknikere.    

Innovative løsninger

Rullebukkene er generelt også blevet mere afskærmet og bedre beskyttet mod overskydende maling samt det hårde miljø.

I samme løsning leverer Blaaholm et tillæg til de eksisterende styringer. Tillægget til styringen sikrer ensartet malehastighed og samme kvalitet, uafhængigt af de forskellige typer rullebukke der anvendes i produktionen, og samtidigt uafhængigt af hvilken operatør, der arbejder i produktionen.

Projektleder Thomas Thyssen har været ansvarlig projektleder og fulgt projektet tæt i design-, produktion- og montagefasen. Vestas har løbende modtaget status for projektet, så der har været en tæt dialog med kunden igennem helt processen.   

Projektplanen er fulgt med flere produktionsoptimeringer undervejs. Målet er opfyldt, således at Vestas modtager 10 sæt 90T rullebukke i høj håndværksmæssig kvalitet til tiden og til den aftalte pris. Vestas vil opnå markante produktionsforbedringer i deres produktion med den valgte Blaaholm løsning.

 

Kontaktperson

Jonas Nørholm Larsen
Communication Consultant
+45 21 22 43 04