Power-to-X, underjordisk lagring, fleksibel integration og produktion

30. september 2019

Energy Innovation Cluster udbygger projektporteføljen med endnu flere industri-drevne innovationsprojekter, hvor industriens store virksomheder tackler deres konkrete udfordringer i tæt samarbejde med underleverandører og videninstitutioner. Projekterne faciliteres af Energy Innovation Cluster. 

Energy Innovation Clusters igangsætter nu endnu flere innovationsprojekter. Projektporteføljen udvides med fire nye innovationsprojekter, der handler om underjordisk hydro-lagring, øget fluktuerende energi i energisystemet, bedre prognoser for energiproduktion og power-to-X til olie- og gassektoren. 

”Vi er stolte af at kunne præsentere fire nye innovationsprojekter, der vil gøre en positiv forskel for industrien for energiproduktion. Over femten virksomheder og videninstitutioner vil deltage i projekterne over projekternes løbetid. Det viser et reelt commitment fra industrien og et ønske om at samarbejde omkring udvikling af fremtidens nye teknologiske løsninger indenfor energi. Vi ser frem til at facilitere innovationen og nye samarbejder– og glæder os til at præsentere endnu flere af de projekter, vi har i pipeline, senere i 2019.” siger Glenda Napier, CEO i Energy Innovation Cluster. 

De fire nye innovationsprojekter: 

Forudsigeligt forbrug øger energieffektiviteten 

Jo bedre, man kan forudsige energiforbrug og energiproduktion, desto bedre kan man sikre en effektiv energiforsyning.

I projektet Eurogrid vil partnerkredsen udvikle et værktøj, der på baggrund af vejrmodeller kan give en mere præcis forudsigelse af både energiforbrug og energiproduktion på tværs af Europa. Det vil bidrage til en bedre planlægning og effektivisering af energiproduktionen, hvilket vil drive omkostningerne ned og forøge udnyttelsen og distributionen af vedvarende energi. 

Mere flukturerende energi uden tab af forsyningssikkerhed  

Fluktuerende energiproduktion fra vind og sol er en af de store udfordringer på vej mod et energisystem baseret på vedvarende energi.

INCENTIVE-projektet vil afsøge mulighederne for at integrere endnu mere vedvarende energi i energisystemet uden at kompromittere forsyningssikkerheden. Partnerkredsen vil afdække fleksibilitetsmulighederne som eksempelvis fleksibel energiproduktion, energilagring, sektorkobling og fleksibelt forbrug. Projektet arbejder både med udviklingen af forretningskoncepter, implementering af tekniske løsninger samt identifikation af barrierer og muligheder for kommercialisering af løsningerne på markedet. 

Underjordisk hydro-lagring som back-up 

En forsyningssikkerhed på 99,99 procent er et krav til den danske elforsyning.

Med øget andel af vedvarende, fluktuerende energi i el-systemet er der behov for et sikkert energilagringssystem med fleksibel kapacitet, kort reaktionstid og lang levetid – med en minimal CO2-udledning.
I projektet Underground Pumped Hydro Storage skal partnerkredsen udvikle og demonstrere potentialet i en underjordisk membran som energilager til decentral lagring som backup til elforsyningen til de dage, hvor vind- og solenergi ikke er tilstrækkelig og til udligning af energiproduktionen mellem dag og nat. 

Power-to-X som forsyning til olie- og gasproduktionen 

De fleste produktionsplatforme i Nordsøen benytter gas eller diesel til at producere den elektricitet, der er brug for på platformen.

Med innovationsprojektet Integration of Hydrogen vil en operatør i Nordsøen undersøge, om hydrogen kan være et CO2-neutralt alternativ som energikilde. 
Projektet vil både reducere omkostninger til produktion, udvide fleksibilitet, styrke sikkerheden og bidrage til en grønnere værdiskabelse i olie/gasindustrien.

Energy Innovation Clusters aktive projekter

Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har en energiteknologi, der kan løse nogle af industriens store udfordringer.  

Kontaktperson

Glenda Napier
CEO
+45 42 14 91 74