Nyt strategisk samarbejde om brint og vind

26. september 2019

Power-to-X: Vindenergi lagret som gas øger både værdien af den danske havvind og andelen af grøn energi i energisystemet. Industrien efterspørger mere innovation på området for at realisere det grønne potentiale. Derfor indgår Energy Innovation Cluster et tæt strategisk samarbejde med Hydrogen Valley og CEMTEC i Hobro.

Effektiv lagring af vindenergi er en af industriens helt store udfordringer på vejen mod den grønne omstilling og et energisystem baseret på vedvarende energi.

Det er lagret energi, vi skal bruge på dage, hvor vinden ikke blæser eller solen ikke skinner; og det er lagret energi, vi skal bruge til at give den overproducerede energi mere værdi. Samtidig er lagring muligheden for at give strøm fra vind- og solenergi ny form, som kan anvendes bredt i energiforsyningen; en løsning, som er kendt som Power-to-X.

Med Power-to-X omdannes den del af vindenergien, som ikke umiddelbart kan indgå direkte i elektrificeringen, til et alternativ, der kan lagres og anvendes, når behovet er der. X’et står for ammoniak, methanol, biobrændsel, gasser eller varme, f.eks., og åbner op for en vifte af nye anvendelsesmuligheder.

Nu styrker Energy Innovation Cluster sine kompetencer på Power-to-X-området med et tættere samarbejde med Hydrogen Valley i Hobro – en del af House of Energy: ”Vi skal knække den teknologiske kode i forhold til lagring”, siger Glenda Napier, CEO i Energy Innovation Cluster:

”Det kræver teknologisk udvikling inden for forskellige former for lagring. Hydrogen Valley er blandt Danmarks førende specialister i teknologier, der kan lagre vindenergi i form af hydrogen eller elektro-fuels. Samarbejdet med Hydrogen Valley vil styrke innovationen hos vores medlemmer og er efterspurgt af industrien”, siger hun: ”CEMTEC er som businesspark hjemsted for en stribe innovative underleverandører, som har stor indsigt i lagringsteknologier og de udfordringer, der er. Den viden vil vi gerne tættere på”.

Tættere på den nyeste viden
Energy Innovation Cluster får en fast skrivebordsplads hos Hydrogen Valley, og begge organisationer forpligter sig til at udvikle nye fælles innovationsprojekter til gavn for industrien.

Med den nye plads på CEMTEC i Hobro kommer Energy Innovation Cluster tættere på den nyeste forskning indenfor området i form af Aalborg Universitet, som gennem mange år har været en del af CEMTECs bestyrelse. ”Elektrolyse har i mange år været et fokusområde og er potentielt en af de teknologier, som kan være med til at balance et elnet baseret på vedvarende energi” siger John K. Pedersen, institutleder, Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet:

”Det kræver, at energiproduktion og lagring tænkes sammen. Derfor er det vigtigt, at aktørerne samarbejde så meget som muligt”, siger han.

Enormt potentiale
Samarbejdet giver også god mening for Hydrogen Valley, som til daglig driver erhvervsparken CEMTEC. CEO i CEMTEC Erhvervspark i Hobro, Søren Bjerregaard Pedersen, ser oplagte synergier i at knytte tættere bånd til Danmarks innovationsnetværk og klyngeorganisation for energiproduktion.
”Det er essentielt, at Power-to-X kobles til energiproduktion og derved bliver en mulighed for at lagre vindenergi.

Viden om Power-to-X er blevet oparbejdet i House of Energi gennem mange år, og denne aftale er en styrkelse af det tætte samarbejde mellem de nationale energiteknologiklynger”, siger Søren Bjerregaard Pedersen: ”Potentialet for Power-to-X er enormt. World Energy Council vurderer, at der kan spares op til 32 megaton CO2 alene omkring Nordsøen med en udrulning af grøn elektrolyse”, siger han.

For mere information, kontakt:
Glenda Napier, CEO, Energy Innovation Cluster, mobil: 42149174.

Kontaktperson

Jonas Nørholm Larsen
Communication Consultant
+45 21 22 43 04