Nyt samarbejde mellem energiklynger i Danmark og Spanien

Nyt samarbejde mellem energiklynger i Danmark og Spanien
24. april 2019

Energy Innovation Cluster har netop underskrevet en ny samarbejdsaftale med den spanske klyngeorganisation, Cluster de Energia. Det dansk-spanske bånd skal blandt andet sikre flere innovationsmidler til små og mellemstore virksomheder i Danmark.

BILBAO: Danske og spanske virksomheder med fokus på integration, energilagring og vindenergi får fremover forbedret deres muligheder for at samarbejde om innovation. Det er en kendsgerning efter at de to europæiske guldklynger, Energy Innovation Cluster fra Danmark og Cluster de Energia fra Spanien, i den første uge af april satte underskrifter på en ny samarbejdsaftale, der vil øge danske og spanske virksomheders adgang til midler til innovation. Det fortæller CEO i Energy Innovation Cluster, Glenda Napier.

”Fremtidens vækstpotentialer indenfor energiproduktion findes på internationale markeder – og derfor samarbejder vi med nøje udvalgte klyngerorganisationer i strategisk vigtige, internationale energicentre. Cluster de Energia er en stærk aktør indenfor europæisk innovation med fokus på energi. De repræsenterer mere end 150 virksomheder og har blandt andre Iberdrola og Siemens Gamesas onshore-sektion i deres bestyrelse – organisationer der for alvor kan booste vores medlemmers – og nok især de små og mellemstore virksomheders – adgang til innovation gennem matchmaking og projektpartnerskaber”, siger hun.

Samarbejdsaftalen blev underskrevet i forbindelse med Wind Europe-konferencen i Bilbao, der samler hele den globale vindindustri.

Europæisk innovationskraft
Den nye samarbejdsaftale indbefatter blandt andet en fælles aftale om at søge EU-midler til fælles virksomhedsprojekter. Netop samarbejdet på tværs af Europa kan være med til at styrke innovationskraften i industrien for energiproduktion, fortæller Jose Ignacio Hormaeche, generaldirektør i Cluster de Energia.

”Danmark og Baskerlandet er hjemsted for yderst konkurrencedygtige virksomheder i alle led af leverandørkæden indenfor vindenergi. Samarbejdsaftalen mellem Energy Innovation Cluster og Cluster de Energia øger vores styrkepositioner og booster den fælles viden på tværs af de danske og baskiske virksomheder. Samarbejdet vil føre til fælles projekter med fokus på innovation og teknologi og til nye, fælles muligheder i det internationale marked”, siger Jose Ignacio Hormaeche.

Ifølge Glenda Napier er det særligt den spanske klynges kompetencer indenfor smart energi og integration af vedvarende energi i energisystemer, der er relevant for danske virksomheder.

”Det at kunne lagre og integrere den vedvarende energi i energisystemet er en styrkeposition, som fremtiden efterspørger. Derfor er det vigtigt for os at samarbejde med de allerbedste i branchen – en ambition som den nye aftale med Cluster de Energia er med til at indfri, da de har haft et skarpt fokus på smart energi i mere end 20 år”, siger Glenda Napier.

Læs mere om vores innovationssamarbejder

Kontaktperson

Jonas Nørholm Larsen
Communication Consultant
+45 21 22 43 04