Ny og effektiv kvalitetssikring af subsea-installationer

Ny og effektiv kvalitetssikring af subsea-installationer
21. februar 2019

Offshoreproduktioner flytter ud på stadig dybere vand, og det øger behovet for at sikre konstruktionernes levetid mere effektivt. FORCE Technology har udviklet en sikker og effektiv måde at udføre tilstands- og kvalitetskontrol under havoverfladen.

Sidste år fortalte FORCE Technology om projektet Ny radiografisk metode til at øge levetiden på store undervandsinstallationer og -strukturer støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation. Formålet er at undersøge mulighederne for at se fejl og ændringer på udvalgte konstruktioner på store dybder ved brug af computertomografi (CT). Under projektet har FORCE Technology løbende været i dialog med infrastrukturejere og leverandører i branchen.

I takt med at havvindmøller, olie- og gasfelter m.m. flytter ud på stadig dybere havdybder, øges behovet for mere effektivt at sikre konstruktionernes levetid. De nuværende teknologier er tidskrævende og giver ikke alle nødvendige data.

Med projektet, som bygger videre på tidligere undersøgelser, har FORCE Technology undersøgt muligheden for en mere sikker og effektiv måde at udføre tilstands- og kvalitetskontrol under havoverfladen. Den teknologi vil styrkedanske virksomheders konkurrenceevne på området både nationalt og internationalt.

Tykke materialer, vand og tryk stiller store krav til teknologi og udstyr

Da undervandsinstallationer ofte er tykke materialer og dæmpning af strålingerne i vand er høj, har det stillet store krav hele setuppet; det vil sige den radiografiske kilde, detektorsystemet, de mekaniske og elektriske moduler, ROV tilslutningen m.m.

Den radiografiske kilde har været en Betatron, som arbejder i MeV området, hvilket giver hurtigere arbejdscykler samt mere detaljerede data end eksisterende løsninger. Med Betatronen opnås en opløsning ned til 2 mm ved en scanningstid på 2 minutter og lidt under 2 mm ved en scanningstid på 5 minutter.

Det nye setup giver mulighed for at se fejl og ændringer på store dybder to- eller tredimensionelt ved brug af computertomografi (CT). I projektet er der både set på et 8” olierør med 60 mm betoncoating samt en 6” riser med forskellige stålarmeringer svarende til en gennemstrålet tykkelse på 170 mm stål.

Fuldkomment billede af tilstand uden at fjerne coating

Med CT-skanninger er det muligt få billeder af for eksempel et olierør uden at skulle fjerne det beskyttende betonlag, i modsætning til den traditionelle metode, hvor en dykker med håndholdt ultralydudstyr undersøger rørene. I projektet er der også udviklet en specialdesignede rekonstruktionsalgoritmer, der gør det muligt at lave fuldkommende billeder af konstruktionernes tilstand med færre projektioner/skud/billeder.

Det vil sige, at med et minimalt antal skud 360o rundt om røret fås et fuldt billede af dets tilstand. Billederne skal efterfølgende bruges til en vurdering og analyse af rørenes tilstand i form af korrosion, erosion og godstykkelse for dermed at give et grundlag for den beregnet restlevetid, uden at fjerne og genetablere betonen.


10 tommer olierør med 60 mm beton. Scanningstid på 5 minutter


6 tommer riser med forskellige stålarmeringer svarende til en gennemstrålet tykkelse på 170 mm stål. Scanningstid på 5 minutter

Konklusioner fra projektet

Projektet har sandsynliggjort og verificeret mulighederne for et radiografibaseret subsea-inspektionssystem til tilstandskontrol af rørkonstruktioner under vand. Dermed kan den resterende levetid fastslås og unødvendige reparationer undgås. Systemet vil gøre det nemmere at planlægge reparationer og vedligeholdelsesarbejde. Derudover er der lavet en specifikation for de komponenter, som indgår i udstyret.

 

Kontaktperson

Jonas Nørholm Larsen
Communication Consultant
+45 21 22 43 04