Ny klyngeorganisation fremtidssikrer industrien

Ny klyngeorganisation fremtidssikrer industrien
23. oktober 2018

BESTYRELSEN OM ENERGY INNOVATION CLUSTER: Med den nye fælles klyngeorganisation Energy Innovation Cluster forenkles og styrkes innovationskraften i den danske energiproduktion. Bestyrelsen i Offshoreenergy.dk fortæller her, hvordan en samlet industri på tværs af onshore og offshore energiproduktion kan give en endnu større og stærkere klyngeorganisation.

Mere innovation for de samme penge, øget samarbejde og mere inspiration på tværs. Det er filosofien bag det nye innovationsnetværk, Energy Innovation Cluster, som fra nytår vil være den fælles innovationsplatform for virksomheder indenfor den samlede danske onshore og offshore energiproduktion.

Med Energy Innovation Cluster samles innovationskraften på tværs af hele energiproduktionen på land og til havs. ”Vi samler nu kræfterne i en ny, stærk klyngeorganisation, som kan udnytte Danmarks særlige styrkeposition på tværs af vind og olie/gas både på land og til vands”, siger bestyrelsesformand for Offshoreenergy.dk, Anders Eldrup.

Klyngeorganisationen får fokus på vindenergi, olie/gas, energilagring og integrationen af el i energisystemet, og industrien støtter over en bred kam det nye netværk: ”Vi betragter os selv som en energivirksomhed, som skal favne bredt”, siger næstformand i Offshoreenergy.dk, Ole Hansen, Total E&P Danmark: ”Når vi samler det hele, kan ideerne flyde mere frit. Mange af leverandørerne er fælles for både olie/gas og vind, og det vil komme os alle til gavn med et styrket samarbejde om innovation”, siger Ole Hansen.

Samarbejdet er også et fokus for Jesper Møller, Head of Offshore Concepts & Solutions, Siemens Gamesa og næstformand i Offshoreenergy.dk's bestyrelse: ”Ved at samle innovationen fra hele industrien på ét sted får vi både et solidt netværk og mere innovation for de samme penge. Vi får et stærkt set-up, hvor vi kan lære af hinanden. Også fra aktører, vi ikke lige havde forventet”, siger han.

Løfter potentialet
I praksis vil Offshoreenergy.dk, som har været national klyngeorganisation siden 2003, blive omformet til Energy Innovation Cluster per 1. januar 2019. Det nye innovationsnetværk vil få tilført nye innovationsområder som landvind og vinds integration i elnettet samt nye energiproduktionsteknologier.

Det er en samlet industri, brancheorganisationer, universiteter og GTS’er, der i fællesskab har opfordret til et samlet innovationsnetværk, og Torben Hvid Larsen, Senior Vice President, CTO Technology and Sourcing i MHI Vestas Offshore Wind og bestyrelsesmedlem i Offshoreenergy.dk, forventer gevinster på flere områder:

“Der er et stort potentiale i, at nøglespillerne samarbejder endnu mere på tværs af værdikæden. Det vil øge innovationskraft og effektivisering, hvilket vil styrke industrien”, siger han: ”Mange danske producenter og leverandører udbyder og efterspørger innovative, teknologiske løsninger til energisektoren i bred forstand indenfor såvel olie/gas som vind, energidistribution og lagring. Ved at forene indsatsen i en fælles innovationsplatform styrkes vi som industri”, siger Torben Hvid Larsen.

Semco Maritime er en virksomhed, der leverer innovative løsninger til både olie/gas og vind, og for Vice President Verner Andersen, som også er bestyrelsesmedlem i Offshoreenergy.dk, er der ingen tvivl om, at den nye klyngeorganisation bliver en gevinst: ”Der er masser af synergi på tværs af vind og olie/gas. Vi kan gennem Energy Innovation Cluster skabe fremtidens mødested for innovation, som kan give konkrete, innovative løsninger på tværs af vind og olie og gas, vinds integration i elnettet og lagring af energi”, siger Verner Andersen.

 

Kontaktperson

Jonas Nørholm Larsen
Communication Consultant
+45 21 22 43 04