Nordsøens energiaktører står sammen om vækstambitioner

Nordsøens energiaktører står sammen om vækstambitioner
24. juni 2019

Politikere og industri står sammen om fortsat engagement i at udbygge og styrke Nordsøens styrkeposition på offshore vind. North Seas Energy Days gav fornyet opbakning til at skabe Silicon Valley for havvind i Nordsøen.

Både fra energiindustrien og politisk hold var opbakningen entydig, da industri og energiministre satte hinanden stævne i Esbjerg torsdag til North Seas Energy Days.

Der blev fra politisk hold talt om en yderligere udbygget vindenergiproduktion for Nordsøen, som skal videreføre de seneste års samarbejde, og industrien udtrykte et behov for en tydelig fælles kurs og en fortsat stærk vindambition, ligesom et øget samarbejde og innovationsfokus blev fremhævet:

”Lad os sammen fastholde Nordsøen som et fælles testcenter for vindenergi”, lød det fra Vattenfalls Head of Offshore Wind: ”Nordsøen er Europas energi-hub”, fastslog han.

Steen Brødbæk, CEO i Semco Maritime, slog samme tone an: ”En mere åben dialog mellem landene ville styrke os alle. Kan vi samtidig styrke dialogen i alle led af værdikæden, så kan vi få en enklere vej til markedet”, sagde han.

Havvind skal være førstevælger
North Seas Energy Days samlede ministre, embedsmænd og en lang række repræsentanter for vindsektoren for at tage bestik af de resultater, som Nordsø-samarbejdet har resulteret i siden dets etablering i 2016. Deltagerne debatterede, hvordan samarbejdet i en kommende periode kan bidrage til udfoldelse af visionen om Nordsøen som ’Silicon Valley’ for havvind. 

Europa-Kommissionen har vurderet, at EU skal op på mellem 400-450 GW havvind i 2050 for at levere på målsætningen fra Paris-aftalen og bidrage til at holde temperaturstigningerne under 1,5 grader. Danmark har de mest attraktive arealer i Nordsøen til brug for udbygning med havvind ,og de danske vindressourcer er langt større, end hvad der er brug for til opfyldelsen af de nationale klima- og energimål. Derfor bør udnyttelsen af vinden over Danmarks land- og havareal ses i et internationalt perspektiv.

”Nordsø-samarbejdet udgør et vigtigt strategisk samarbejde om udbygning med havvind”, siger Jan Hylleberg, adm. direktør i Wind Denmark:

”For at Nordsøens fulde potentiale for havvind kan blive realiseret til gavn for den grønne omstilling i hele Europa, kræver det et styrket regionalt perspektiv og samarbejde, herunder særligt i forhold til udbygning af nettet og koordinering af udlægning af arealer på tværs af grænser. Derfor bør havvind være førstevælger, når det kommer til fordeling af havarealet”, siger Jan Hylleberg.

Vind er et dansk råstof
Han fremhæver eksempelvis kunstige øer i Nordsøen som knudepunkt for klynger af havvindmølleparker som en vej til at bringe prisen på havvind yderligere ned. Den tanke deler Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi: ”I Danmark har vi ikke mange råstoffer, men vi har meget store vind-ressourcer i Nordsøen. Hvis vi laver storskala vindmølleparker på kunstige øer, vil det sænke priserne på vindenergi og skabe enorme eksportmuligheder for danske virksomheder,” siger Troels Ranis.

Også fra den danske klyngeorganisation og inovationsnetværk for energiproduktion, Energy Innovation Cluster, er potentialet betydeligt: ”Fælles innovation kan gøre Nordsøen til et Silicon Valley for energiproduktion”, siger CEO Glenda Napier:

”Prisen på havvind er faldet med 60 procent mellem 2012 og 2018; et af mange beviser på, at industrien for energiproduktion via samarbejder med små og mellemstore virksomheder, universiteter og andre eksperter kan skabe unikke energiteknologier, der gør en positiv forskel. Gennem innovativt samarbejde øger vi den samlede danske innovationskraft og styrker vores globale position som førende energination,” siger hun.

Kontaktperson

Jonas Nørholm Larsen
Communication Consultant
+45 21 22 43 04