Mere værdi af vind gennem Power-to-X

Mere værdi af vind gennem Power-2-X
17. december 2019

De vedvarende energikilder fluktuerer og er ikke konstante, derfor skal grøn energi lagres og genanvendes bedre end i dag. En del af svaret kan være innovativ Power-to-X-teknologi.​

Power-to-X (PtX eller P2X) dækker over produktion af brint (H2) ved elektrolyse, som er baseret på CO2-fri elektricitet fra fx vindmøller og solceller. I dag produceres brint fra naturgas (CH4)), hvorved der udledes CO2. Dette er ikke PtX. Ved at konvertere overskydende grøn energi – fx fra havvindmøller – gennem elektrolyse i et vandkar, kan man spalte vandets molekyler til ilt og brint.

I Energy Innovation Cluster vil innovation til Power-to-X fylde meget mere i 2020, hvor en række indsatser sættes i værk for at øge innovationskraften indenfor feltet.

”Processen er CO₂-neutral og slutproduktet kan forædles til brint, syntetiske brændstoffer eller syntetiske kemikalier, der kan bruges til energilagring og til brændstof til skibe, lastbiler, fly eller i industrien, fx til produktion af stål. Power-to-X kan enten bruges til at lagre den grønne energi, når der er overskydende produktion af den, eller til sektorkobling ved at briten omsættes til fx ammoniak, der kan bruges i transport- og logistiksektoren, fx i skibsmotorer og lastbiler eller til jetfuel. Potentialet er enormt – og det skal vi være med til at realisere,” siger Glenda Napier, CEO i Energy Innovation Cluster.

Glenda Napier: Lad os dele sol og vind lige med Power-to-X

Tæt samarbejde med brintbranchen
En række af Energy Innovation Clusters medlemmer arbejder allerede med Power-to-X. Og endnu flere vil i de kommende år engagere sig i innovationsprojekter, forskning og forretning indenfor feltet. Derfor har Energy Innovation Cluster i 2019 styrket samarbejdet med flere førende P2X-organisationer. Det gælder fx Hydrogen Valley, der hører hjemme erhvervsparken CEMTEC i Hobro. Hydrogen Valley er en del af energiplatformen House of Energy – og fokuserer på projekter med fokus på grønne gasser.

”Hydrogen Valley er en oplagt samarbejdspartner for Energy Innovation Cluster, og CEMTEC er som businesspark hjemsted for en stribe innovative underleverandører med viden om lagringsteknologier. Det er viden, vi skal tættere på for at løse udfordringen med lagring af vindenergi i Danmark”, siger Glenda Napier, CEO i Energy Innovation Cluster.

Gå-hjem-møde i februar 2020: Power-to-X

Intet X uden vedvarende energi
Hydrogen Valley er repræsenteret af brancheorganisationen Brintbranchen, som Energy Innovation Cluster også er i dialog med om rammerne for innovation indenfor P2X:

”Der er intet X uden at der bliver produceret en masse vedvarende energi. Ellers giver det ingen mening. Omvendt er det nøglen til både at få mere ud af de møller – og solceller for den sags skyld – som vi installerer,” siger direktør i Brintbranchen, Tejs Laustsen Jensen.

Øget sektorkobling
EU-Kommissionen peger på Power-to-X som led i indsatsen for drivhusgasneutralitet i 2050 og spiller en central teknologisk rolle i hele den grønne omstilling. Energy Innovation Cluster forventer at sætte flere aktiviteter med fokus på Power-to-X i gang i 2019,” fortæller CEO i Energy Innovation Cluster, Glenda Napier.

Kontaktperson

Jonas Nørholm Larsen
Communication Consultant
+45 21 22 43 04