Markant energiprofil i spidsen for ny innovationsklynge

29. december 2018

Den tidligere adm. direktør i Energinet, Peder Østermark Andreasen, bliver bestyrelsesformand for Energy Innovation Cluster, Danmarks nye innovationsnetværk for energiproduktion.

Med Peder Østermark Andreasen som bestyrelsesformand har Energy Innovation Cluster, Danmarks nye innovationsnetværk for energiproduktion, fået en industri- og sektorkendt kapacitet for bordenden.

Peder Østermark Andreasen var frem til 2018 øverste chef i Energinet, som gennem 13 år under hans ledelse forandrede den danske elforsyning markant. I Energinet gav Peder Østermark Andreasen Danmarks klimapolitiske ambitioner et konkret output i form af en større andel af vedvarende energi i elforsyningen, hvor man over en tiårig periode gik fra 70 % fossile brændsler i elforsyningen til 70 % vedvarende energi i elforsyningen.

Øget integration af vind i energinettet er også på dagsordenen i Energy Innovation Cluster, hvor bestyrelsesformanden bl.a. skal arbejde målrettet for at sikre innovation indenfor både land- og havvind samt olie og gasindvinding.

Peder Østermark Andreasen ser frem til det hele:

”Jeg glæder mig til fortsat at være en del af udviklingen af den samlede danske energisektor og være med til at fastholde og udbygge Danmarks og danske virksomheders position som et superbrand på energiområdet”, siger Peder Østermark Andreasen.

Samarbejde en styrke
Peder Østermark Andreasen forener et indgående kendskab til industrien og energisektoren, og han ser oplagte potentialer for en stærk dansk klynge specialiseret i energiproduktion og integrationen af el i energisystemet:

”Vi har markante vækstmuligheder indenfor energiproduktion på tværs af vindindustrien og olie- og gasindvinding. Verden efterspørger energi, og stærke, danske virksomheder med en betydelig innovationskultur kan forløse vækstpotentialet”, vurderer han.

Ifølge Peder Østermark Andreasen er der særligt potentiale i den holistiske tilgang til energi i Danmark:

”Det er en dansk styrkeposition at integrere forskellige energiformer i vores energiforsyning. Forskellige grønne produktionsformer spiller forbilledligt sammen med fossile løsninger, og det er kompetencer, få andre nationers energisektor matcher. Desuden har vi en stærk tradition i Danmark for at samarbejde på tværs af værdikæden og mellem værdikæderne. Heri ligger der fortsat væsentlige effektivitetsgevinster”, siger Peder Østermark Andreasen.

Internationalt udsyn
Han understreger, at det ikke kommer af sig selv. Danmark har virksomheder i verdensklasse indenfor energisektoren, men:

”Resten af verden rører også på sig! For at bevare førertrøjen skal vi fortsat have et stærkt hjemmemarked samtidig med, at vi holder os skarpe og har det nødvendige, internationale udsyn. Energisystemerne og energiproduktion er af natur internationale. De gode løsninger ligger i et øget internationalt samarbejde og åbne grænser”, pointerer Peder Østermark Andreasen.

Udsynet, innovationen og visionerne så man et markant eksempel på i foråret 2017, hvor Energinet sammen med el-transmissionsselskaberne i Holland og Tyskland lancerede visionen om en energi-ø i Nordsøen som en fremtidssikring af Danmarks og Europas energiforsyning de næste mange årtier.

Skal bringe værdi
Den nye bestyrelsesformand ser det som helt centralt for sit eget og innovationsnetværkets virke, at medlemmerne kan se et formål med at være en aktiv deltager i innovationsprojekter og klyngens øvrige arbejde:

”For mig er det vigtigste, at virksomhederne oplever, at Energy Innovation Cluster tilfører væsentlig værdi til sektoren og den enkelte virksomhed. Det er Energy Innovation Clusters fornemmeste opgave. Energy Innovation Cluster skal forstå værdikæderne og være med til at pege på nye indsatsområder til fælles gavn”, understreger Peder Østermark Andreasen.

FAKTA:

  • Peder Østermark Andreasen (63 år).
  • Bosat i Vejle.
  • Uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet.
  • Administrerende direktør for Energinet fra 2005 til april 2018.
  • Har tidligere været direktør for forretningsudvikling og IT i ATP samt direktør i TDC og økonomichef i Jysk Telefon.
  • Han var frem til i år tillige præsident for European Network of Transmission System Operators for Electricity.

Kontaktperson

Jonas Nørholm Larsen
Communication Consultant
+45 21 22 43 04