Læs Yearbook 2020

4. juni 2020

Så er vi klar med vores innovationsberetning, Yearbook 2020.
Vi har det seneste år afsluttet flere udviklende innovationssamarbejder, som har ført til nye teknologiske løsninger og konkrete resultater. 

Læs Yearbook 2020:
https://eicluster.dk/sites/default/files/publications/eic_yearbook2020_040620_rev2_screen.pdf
Forside-design af KirtXThomsen

I Yearbook 2020 kan du blandt andet læse om det tætte samarbejde med bl.a. brancheorganisationerne Wind Denmark og Oil Gas Denmark, og hvordan det garanterer sammenhæng mellem de strategiske udfordringer i industrien og de konkrete innovationsprojekter, som klyngeorganisationen iværksætter.

Det engagement og den vilje til udvikling skal fortsætte i det nye scope, når vi i juli forenes i Energy Cluster Denmark, Danmarks nye, stærke klyngeorganisation på energiområdet. 

Rigtig god læselyst. 

Glenda Napier, adm. direktør
Energy Innovation Cluster 

Kontaktperson

Sune Falther
Press Contact
+45 61 60 01 80