Innovativ ‘vanddrone’ skal forbedre miljøovervågning

Innovativ ‘vanddrone’ skal forbedre miljøovervågning
3. juli 2018

Lige nu bruges der i Danmark et millionbeløb om året på at overvåge ålegræs i havene og det inkluderer ikke opgørelser af ålegræsarealer. Men det kan gøres bedre og billigere.

Aarhusvirksomheden Schmidt Innovation modtog derfor i foråret sammen med DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ca. 500.000 kr. fra Innovationsfonden til udvikling af ”Waterdrone” – drone med lineophængt undervandskamera. Ålegræs – sensor for havets sundhed

Ålegræs og andre havgræsser er havets enge. Og ålegræs er vigtigt. Det er vigtigt at få mere af det, og vigtigt at det gror både lavt og dybt i havet. Ikke mindst er det en vigtig sensor for, hvordan havet har det.

Danmark har mistet 80-90 % af sit ålegræs siden 1930’erne, men der er nu tegn på forbedringer som følge af indsatsplaner for havmiljøet, og det er vigtigt at følge udviklingen med optimale metoder både med hensyn til kvalitet og pris. Og det er der, Waterdrone kommer ind i billedet.

”Waterdrone kan supplere nuværende metoder til at overvåge ålegræsset på og få information om havmiljøets tilstand”, forklarer Thomas Schmidt, direktør i Schmidt Innovation.

”Waterdrone tager undervandsvideo og -billeder af ålegræs fra en flyvende drone og kan endvidere bruges af dykkere, fiskere og havbrug til at fotografere relevante forhold i havmiljøet.”, forklarer Thomas Schmidt.

Smartere og billigere for Miljøstyrelsen

Køberen af Waterdrone er i første fase Miljøstyrelsen, som lige nu som metode til ålegræsundersøgelser bruger undervandsoptagelser fra småbåde med efterfølgende manuel billedanalyse af videosekvenserne.

Og den proces er tidskrævende og dyr. Og mens metoden giver oplysning om den vigtigste ålegræsindikator, "ålegræssets dybdegrænse" (defineret som den største dybde med mindst 10% ålegræsdækning), leverer den ikke et komplet kort over ålegræssets udbredelse. Derfor er der behov for en ny løsning som kombinerer luft-, satellit- og undervandsfotos for at give overblik over arealudbredelsen af ålegræsenge samt ålegræssets dybdegrænse.

“Droneteknologien kan gennemgå et område betydeligt hurtigere end gummibåde, og efterfølgende automatiseret billedanalyse af undervandsvideo kan yderligere forbedre og effektivisere metoden. Det vil give bedre og billigere overvågning af ålegræs”, fortæller Thomas Schmidt.

Machine learning fuldender produktet

Schmidt Innovation vil endvidere udvikle et automatiseret billedbehandlings-software, som på sigt vil sælges sideløbende med Waterdrone udstyret.

Softwaren vil automatisk kunne annotere havbunden, idet den kan kende ålegræs, fisk, sand mm. på billeder og videooptagelser, og algoritmerne bliver mere og mere effektive, jo mere data de er blevet “fodret” med. Efterspørger en virksomhed en bestemt algoritme, kan den udvikles i samarbejde med Schmidt Innovation.

”Brugerne kan også udvide med deres egne sensorer, f.eks. ph, temperatur eller tryk, og selv sælge løsninger på vores platform til tredjeparter”, fortæller Schmidt Innovation-founderen.

Waterdrone-projektet udføres i samarbejde med Michael Bo Rasmussen og Dorte Krause-Jensen, Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) på Aarhus Universitet, samt drone-softwarevirksomheden Scopito og i tæt kommunikation med Miljøstyrelsen.

Mekatronik

Schmidt Innovation laver noget, som kan være svært at forklare oldemor til familiejulefrokosten: de fokuserer særligt på koncept- og prototypeudvikling via såkaldt mekatronisk produktudvikling, som nedbryder barrierer mellem faggrupper.

Målet er effektiv projektstyring opnået ved en kombination af mekanik, elektronik, hydraulik, regulering og programmering. Målgruppen er bl.a. vindmøllebranchen, hvortil virksomheden har udviklet en komplet hydraulisk vingestyring til verdens største havvindmøller.

Kort sagt: Schmidt Innovation giver højteknologiske idéer fysisk liv.

 

FOR MERE INFORMATION:

Schmidt Innovation

Web: sinno.dk

Tlf.: +45 22 59 29 29

Mail: info@sinno.dk

 

Kontaktperson

Jonas Nørholm Larsen
Communication Consultant
+45 21 22 43 04