Innovation fastholder den danske styrkeposition indenfor energiproduktion

Innovation fastholder den danske styrkeposition indenfor energiproduktion
21. februar 2019

Energy Innovation Cluster har som Danmarks nye klyngeorganisation og innovationsnetværk for energiproduktion til formål at styrke og optimere volumen, kvalitet og hastigheden af innovation inden for hele den danske energiproduktion. Sådan fastholder vi den danske styrkeposition på energi!

Elektrificering, digitalisering, mere bæredygtig energiproduktion, lagring og integration af vedvarende energi i energisystemet står højt på dagsordenen. De teknologiske megatrends og behov betyder muligheder og økonomisk vækst for industrien - ikke mindst i Danmark, hvor vi har en lang tradition for at samarbejde om udviklingen af verdensførende energiteknologier.

Men hvilke globale adfærdsmønstre og teknologiske retninger skal man som virksomhed bruge sin tid på? Hvilke teknologier bliver efterspurgt, og hvilke kommer i anvendelse? Og hvordan skabes den teknologiske innovation, der gør en positiv forskel i markedet og bidrager til at fastholde Danmarks førerposition indenfor energiproduktion?

I Energy Innovation Cluster ser vi tre afgørende indsatser:

  • Vi skal synliggøre morgendagens efterspørgsel på nye løsninger
  • Vi skal omsætte ideer til kommercielle løsninger
  • Vi skal betragte hele den danske energiproduktion fra vindmølle og olie/gasfelt til transmission og distribution som én samlet industri med masser af fælles, teknologisk læring og samarbejde.

Vi synliggør kundernes og morgendagens efterspørgsel på nye løsninger ved at fokusere på de udfordringer, som industriens største virksomheder ser som mest presserende. Udfordringerne skal være så komplekse, at virksomhederne ikke kan løse dem alene, men gennem innovationssamarbejder med underleverandører og andre innovative virksomheder kan udvikle banebrydende teknologiske løsninger, som også indeholder et væsentligt vækstpotentiale.

Den næste ingrediens er også vigtig. Morgendagens efterspørgsel på nye løsninger skal løftes af underleverandørerne, og dermed skal vi kunne omsætte ideer til kommercielle løsninger. Det sker i en tæt, løbende dialog med de store virksomheder.

Endelig er det vigtigt, at vi samler og konsoliderer industriens innovationsaktiviteter på tværs af produktion, transmission og distribution. Helhedstankegangen er vigtig for, at vi kan udvikle nye, samlende løsninger. Ambitionen er jo at udvikle et energisystem, hvor vedvarende energi er 100 procent integreret. Det forudsætter nye løsninger. Og klyngeorganisationer er sat i verden for at facilitere det samarbejder, der skaber løsningerne.

Energy Innovation Cluster har løbende 15-20 innovationsprojekter i gang, som netop bringer nye ideer og løsninger ud på markedet sammen med vores medlemmer. I Energy Innovation Cluster arbejder vi udelukkende med efterspørgselsdrevet innovation – således undgår vi vildveje og sporer innovationen ind på ret kurs fra starten. Sammen med medlemmerne sikrer vi, at de bedste ideer hurtigere omsættes til kommercielle løsninger, der gør en forskel.

I vores nyhedsbrev kan du løbende holde dig informeret om de nyeste innovationsprojekter.

Vil du høre mere om Energy Innovation Cluster, så besøg os på et af vores fire danske kontorer. Vi har også informationsmøder om Energy Innovation Cluster på en række Kick-Off. Den 27. februar i Esbjerg, den 6. marts i København, den 7. marts i Aalborg og den 8. marts i Silkeborg. Meld dig til her.

 

Kontaktperson

Jonas Nørholm Larsen
Communication Consultant
+45 21 22 43 04