Energiministre samles i Danmarks Energimetropol!

Energiministre samles i Danmarks Energimetropol!
30. oktober 2018
Foto: Vattenfall

Op til 10 energiministre og en EU-kommissær fra landene omkring Nordsøen mødes i 2019 i Esbjerg for at drøfte mulighederne for at gøre Nordsøen til et Silicon Valley for havvind.

Esbjerg bliver værtsby for et ministermøde i Nordsøsamarbejdet som Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har formandskabet for.

Potentialet er stort og et banebrydende samarbejde mellem 10 lande kan sikre Europas fremtidige grønne energiforsyning. Det forventes at der inden 2030 kan være installeret op til 100 GW havvind i landene omkring Nordsøen, svarende til elforbruget i 100 mio. husstande.

Minister ser frem til at vise potentialet i Nordsøen
Energi-, Forsynings- og Klimaminister, Lars Chr. Lilleholt, udtrykker sin glæde over at skulle mødes i Esbjerg med sine europæiske ministerkollegaer:

”Nordsøen skal være verdens nye Silicon Valley for havvind. Det er en fælles politisk ambition blandt landene omkring Nordsøen - og som vi kommer tættere på i Nordsøsamarbejdet. Jeg ser frem til at vise mine europæiske kollegaer det store potentiale, der er for yderligere samarbejde om havvind i Nordsøen, når vi mødes i Danmarks Energimetropol i 2019.”

Mødet er et vigtigt skridt på vejen til en ny energiguldalder Iblandt industriens sværvægtere på energiområdet er der begejstring for ministermødet i Esbjerg.

”Havvind-industrien har udviklet sig enormt og mere end halveret omkostningerne på ganske få år. Vi ser nu ind i en ny energiguldalder, hvor Nordsøen kan forsyne millioner med grøn strøm og skabe mange arbejdspladser, ikke mindst i Danmark. Det kræver høj grad af samarbejde og koordination mellem landene af både standarder, regler og udbygningsplaner. Og her er mødet et vigtigt skridt på vejen”, udtaler CEO i Ørsted, Henrik Poulsen.

Også CEO i Vattenfall, Magnus Hall, ser ministermødet som en mulighed for øget samarbejde og en udløsning af Nordsøens potentiale:

”Nordsøen har potentialet til at bidrage til en fossilfri fremtid for Europas befolkning. Havvind er allerede i dag en konkurrencedygtig energikilde, som skaber mange arbejdspladser omkring Nordsøen. Og vi tror på den vil udgøre en hjørnesten i fremtidens grønne energiforsyning. Men hvis Nordsøens potentiale skal udløses, kræver det store investeringer, som er nødt til at stå på et fundament af tættere samarbejde mellem landene”, udtaler Magnus Hall.

Ud over mødet for de 10 energiministre og EU kommissær, vil der blive afholdt en konference med Silicon Valley visionen som tema. Derudover vil der blive arrangeret besøg hos relevante virksomheder i Esbjerg og ikke mindst Esbjerg Havn, der er verdensførende som installationshavn inden for havvind.

EnergiMetropol Esbjerg på landkortet
”I styregruppen er vi er stolte af, at Esbjerg er blevet valgt som værtsby. Det giver os mulighed for at fremvise vores enestående havn og faciliteter og medvirker til at skabe rammerne for udviklingen af Nordsøen til et Silicon Valley for havvind”, udtaler Susanne Nordenbæk, direktør i Esbjerg Erhvervsudvikling.

En styregruppe bestående af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Esbjerg Erhvervsudvikling, Offshoreenergy.dk og Esbjerg Kommunes eventsekretariat arrangerer ministermødet. Derudover er relevante brancheorganisationer involveret i koordineringen og afviklingen af konferencen. 

Nordsøsamarbejdet er et samarbejde om havvind og el-net i Nordsøen mellem Belgien, Holland, Luxembourg, Irland, Storbritannien, Frankrig, Norge, Sverige, Tyskland og Danmark med deltagelse af Europa-Kommissionen

Formålet med Nordsøsamarbejdet er at nedbringe omkostningerne til havvindudbygning og derved udvikle et europæisk marked for havvind. Initiativerne handler om at:

  • Standardisere og harmonisere regler og krav til havvindmøller.

  • Koordinere timing for udbud samt udvikling af best practice for design af udbud.

  • Fremme stordriftsfordele.

  • Dele nyeste viden om, hvordan havvind etableres på den mest omkostningseffektive måde.

Styregruppen er ansvarlig for at koordinere og afvikle det kommende ministermøde i Esbjerg samt øvrige aktiviteter under mødet. Samtidigt med ministermødet afholdes en konference med fokus på Nordsøen som Silicon Valley for havvind samt besøg hos toneangivende virksomheder inden for vindindustrien.

Energi-, Forsynings- og klimaministeriet, varetager Danmarks energipolitiske interesser og går forrest i arbejdet med at fremme forsynings- og energiydelser i verdensklasse, der understøtter vækst og holdbar omstilling.

Offshoreenergy.dk er den nationale klyngeorganisation og innovationsnetværk for den danske offshore industri.

Esbjerg Kommunes eventsekretariat koordinerer og styrer større events i Esbjerg Kommune, senest The Tall Ships Races 2018.

Esbjerg Erhvervsudvikling er en erhvervsorganisation, som arbejder for at skabe de bedst mulige betingelser for, at Esbjerg og Fanø Kommuner er attraktive steder at drive virksomhed, bo, studere og holde ferie.

Kontakt:
Susanne Nordenbæk, direktør Esbjerg Erhvervsudvikling, tlf. 29 38 08 39.
Glenda Napier, direktør Offshoreenergy.dk, tlf. 42 14 91 74.

 

Kontaktperson

Jonas Nørholm Larsen
Communication Consultant
+45 21 22 43 04