Energiklynger vil løfte innovationen sammen

Energiklynger vil løfte innovationen sammen
29. november 2019

Fem klyngeorganisationer vil arbejde for en konsolidering i en fælles energiklynge for at løfte og forenkle innovationsindsatsen inden for energiteknologi.

Danmark har en klar styrkeposition inden for energiteknologi og har både aktuelt og historisk sat barren højt for innovative og teknologiske løsninger på energiområdet.

For at sikre og udbygge den styrkeposition har fem klyngeorganisationer ansøgt Erhvervsstyrelsen og Erhvervsfremmebestyrelsen om midler til at undersøge mulighederne for en konsolidering af klyngearbejdet på energiområdet. Bag ansøgningen står klyngerne Energy Innovation Cluster, CLEAN, House of Energy, Gate21 og Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling, som sammen udgør de energirelaterede klyngeorganisationer i Danmark.

Ansøgningen er blevet positivt modtaget af Erhvervsfremmebestyrelsen, og de fem klyngeorganisationer vil nu afdække potentialet i at etablere en samlet energiteknologiklynge. Det første skridt er at gå i dialog med industrien, så det sikres, at en ny konsolideret energiklynge i Danmark er drevet af industriens behov for innovation og samarbejde.

”Ansøgningen udspringer dels af den forenklingsdagsorden, der er på erhvervsfremmeområdet, dels af det betydelige potentiale, vi ser i et forenklet klyngelandskab på energiområdet”, siger Lykke Friis, Bestyrelsesformand for House of Energy, som er ansøgningens hovedansøger. ”Det vil give god mening for industrien med én samlet energiklynge. Det vil mindske overlap og bidrage til, at vi får mest mulig innovation ud af vores erhvervsfremmeindsats”, siger hun.

FAKTA:
Danmark har betydelige erhvervsmæssige styrker inden for produktion af energi og energieffektive løsninger. Det gælder fx områder som energiproduktion, energiinfrastruktur, energieffektive teknologier, energilagring, konvertering og sektorkobling, energiplanlægning samt rådgivning. Dansk energiteknologi tæller omtrent 130.000 fuldtidsbeskæftigede og 3.200 virksomheder.

For yderligere kontakt:

  • Lykke Friis, Bestyrelsesformand, House of Energy, mobil: 21516996
  • Peder Andreasen, Bestyrelsesformand, Energy Innovation Cluster, mobil: 20131400
  • Henrik Bindslev, Bestyrelsesformand, CLEAN, mobil: 93507110
  • Steen Christiansen, Formand, Gate 21, Borgmester, Albertslund Kommune, mobil: 40508507

 

Kontaktperson

Jonas Nørholm Larsen
Communication Consultant
+45 21 22 43 04