Energi er en markant dansk styrkeposition

Energi er en markant dansk styrkeposition
21. maj 2019

Energiproduktion og energiteknologier er en væsentlig dansk styrkeposition med stort vækstpotentiale, viser en ny analyse. Potentialet skal særligt realiseres gennem innovation, mener Energy Innovation Cluster.

Mange arbejdspladser, en betydelig eksportandel og en høj værditilvækst – det er nogle af de klare plusser ved at have en stærk dansk energiklynge. I fremtiden ventes efterspørgslen efter grønne løsninger og nye teknologiske landvindinger i ind- og udland at stige markant, og derfor er udvikling af morgendagens teknologier og løsninger afgørende for de mange virksomheder i den danske energiklynge.

Analyseinstituttet Oxford Research har netop undersøgt betydningen af energiklyngen i Danmark, og ifølge Jakob Stoumann, adm. direktør i Oxford Research, er der grund til begejstring: ”Når man skal vurdere en erhvervsmæssig styrkeposition, så er de tre mest afgørende parametre antallet af arbejdspladser, eksportandelen og evnen til at skabe vækst”, siger han.

Analysen viser, at klyngen for energiproduktion og energiteknologier har 82000 beskæftigede, 344 mia. kr. i omsætning, en eksportandel på 48 procent og en høj værditilvækst sammenlignet med det øvrige danske erhvervsliv. ”Det understreger, at den danske energiklynge har hele pakken: Der er mange ansatte, industrien er meget eksportintensiv og der er en reel evne til at skabe merværdi. Man kan ikke ønske sig meget mere”, vurderer Jakob Stoumann.

Kombinationen tyder desuden på, at energiklyngen er god til at få nye løsninger og teknologier implementeret og at graden af innovation er høj: ”En høj værditilvækst kommer ofte af et højt vidensniveau og kan tyde på, at man har en stor innovationskapacitet og er omstillingsparat og god til at optage ny teknologi. Det er med til at fastholde Danmarks erhvervsmæssige styrkeposition på det globale marked”, siger han.

Netop ambitionen om en udbygget styrkeposition og en fælles koordineret innovationsindsats var årsagen til, at industrien i 2019 skabte Energy Innovation Cluster, Danmarks nationale klyngeorganisation og innovationsnetværk indenfor energi. ”Energi er en vigtig dansk styrkeposition på alle parametre og en styrkeposition, vi skal fastholde og udbygge ved at skabe ny innovation og nye teknologiske løsninger gennem samarbejde, siger Glenda Napier, CEO i Energy Innovation Cluster:

”Det er innovation, som har etableret den danske energiproduktion og udvikling af energiteknologier blandt verdens førende, og det er innovation, som er adgangsbilletten til førersædet fremover. Vigtige skridt er eksempelvis den teknologiske udvikling af et energisystem med fuld integration af vedvarende energi, og at Danmark også fremadrettet teknologisk forstår at producere olie mere miljøvenligt end noget andet land i verden”, siger hun.  

Fakta: Analyse af den danske klynge for energiproduktion
Oxford Research har udarbejdet en analyse af den danske klynge for energiproduktion baseret på tal fra Danmarks Statistik.

Læs analysen fra Oxford Research

Fakta: Energy Innovation Cluster
Energy Innovation Cluster er Danmarks nationale klyngeorganisation og innovationsnetværk for energiproduktion. Organisationen har 270 medlemmer indenfor energiproduktion og energiteknologi og en aktiv projektportefølje til en samlet værdi af mere end 300 mio. kr.

Energy Innovation Cluster arbejder med innovation indenfor:

  • Onshore og offshore vind
  • Olie- og gasudvinding
  • Integration af vedvarende energi i energisystemet
  • Energilagring
  • Nye energiproduktionsteknologier

Læs mere om Energy Innovation Cluster på www.eicluster.dk

Kontakt
Glenda Napier, CEO i Energy Innovation Cluster
Telefon: 42149174 / gna@eicluster.dk

Kontaktperson

Jonas Nørholm Larsen
Communication Consultant
+45 21 22 43 04