Eldrup: ”INNOVATION SKAL FORSAT SIKRE VORES GLOBALE FØRERPOSITION”

Afgående bestyrelsesformand i Offshoreenergy.dk:   ”INNOVATION SKAL FORSAT SIKRE VORES GLOBALE FØRERPOSITION”
10. december 2018

INTERVIEW: Energy Innovation Cluster skal være med til at fastholde Danmarks førerposition i det globale marked for energiproduktion. Det fortæller Anders Eldrup, der går af som bestyrelsesformand for Offshoreenergy.dk.

Den 18. december 2018 sender Anders Eldrup stafetten videre til en ny bestyrelse og bestyrelsesformand for Energy Innovation Cluster – Danmarks nye innovationsnetværk og klyngeorganisation til industrien for energiproduktion.

Med Energy Innovation Cluster omformes Offshoreenergy.dk til en helt ny, bred organisation med fokus på innovation til hav- og landvindmøller, produktion af olie og gas, energilagring og integration af vind i energisystemet – og det er i høj grad en koncentration af innovationsindsatsen, som har været omdrejningspunktet for Anders Eldrup i arbejdet som bestyrelsesformand for Offshoreenergy.dk.

”Det er vigtigt, at vi fastholder Danmarks globale førerposition på det globale marked for energiproduktion. Derfor er det særdeles positivt, at vi er lykkedes med at samle industrien om én fælles innovationsplatform”, siger Anders Eldrup, der ser frem til at overdrage et EU-guldcertificeret innovationsnetværk til den nye bestyrelse.

Energy Innovation Cluster bygger videre på en projektportefølje med over 400 mio. kr. dedikeret til ny innovation. 

CRIF skaber innovation
Innovation har altid været et kardinalpunkt for Anders Eldrup, og udgangspunktet er, at virksomhederne selv tager ejerskab og kan se værdien i at være med i klyngesamarbejdet og innovationsnetværket. Når store virksomheder som eksempelvis Total E&P Denmark, Siemens Gamesa Renewable Energy, Ørsted og MHI Vestas sammen med brancheorganisationerne Vindmølleindustrien og Olie Gas Danmark bakker op om visionen for Energy Innovation Cluster, så er det en blåstempling af, at netværket skaber værdi.

Det samme er den CRIF-model, som Anders Eldrup har været med til at udvikle, og som i dag er etableret som modellen for energiinnovation. CRIF står for Cost Reduction & Innovation Forum. Alle CRIF-projekter er drevet af industrien og faciliteret af Offshoreenergy.dk og igangsættes for at sikre reduktion af omkostninger i forbindelse med energiproduktion:

”Med CRIF-modellen har vi skabt en effektiv måde at samarbejde om innovation. Modellen sikrer, at vi matcher problemejere og problemløsere; industriens største udfordringer med industriens nyeste løsninger og teknologier. Den samarbejdsmodel har vist sig gangbar i forhold til at sikre cost-reduktion og innovation i industrien”, siger Anders Eldrup.

Synergi og færre omkostninger
Ifølge Anders Eldrup bliver Energy Innovation Clusters vigtigste rolle at skabe mere af det samme – mere innovation gennem synergi og samarbejde.

”Vi er gode til at samarbejde i Danmark – på tværs af virksomheder, universiteter og myndigheder. Noget af det, som Energy Innovation Cluster skal bygge videre på, er vores kompetencer i at etablere samarbejder på tværs af industrier, fx mellem industrien for olie- og gasproduktion og industrien for havvind, der har en række fællesnævnere, når det gælder cost-out gennem innovation,” siger han:

”Danmark har kæmpestore muligheder, når det gælder konkurrence- og innovationskraft indenfor energiproduktion. Vi er verdensførende indenfor havvind, også i et verdensmarkedet for energiproduktion, som udvikler sig med kolossal kraft, og hvor flere vil til fadet. Derfor skal vi gennem ny innovation sikre os, at vi vedbliver at være foran globalt. I det spil bliver Energy Innovation Cluster en vigtig brik”, siger han.

Anders Eldrup har været bestyrelsesformand for Offshoreenergy.dk siden 2013. Han stopper officielt som formand den 18. december 2018 ved en ekstraordinær generalforsamling, der finder sted d. 18. december kl. 15.00. Du kan læse mere om Energy Innovation Cluster på www.offshoreenergy.dk/energy-innovation-cluster

 

Kontaktperson

Jonas Nørholm Larsen
Communication Consultant
+45 21 22 43 04