CRIF-projekt: Nyt bøttekoncept til offshore vind er ved at blive testet

CRIF-projekt: Nyt bøttekoncept til offshore vind er ved at blive testet
27. juni 2019

Det er moderne og innovativ teknologi, som skal sikre Danmarks fremtid som global frontløber på energi. I den forbindelse lyder ’sugebøtte’ måske ikke som sidste innovative skrig indenfor havvindmølleteknologi, men… det er det faktisk!

Sugebøtten er et godt bud på næste generations havmøllefundament. Sugebøtten er en 50 tons tung, cylinderformet stålkonstruktion, som med brug af særlige foldeteknikker og undertryk kan spare på stålet til installation af havmøller. Undertrykket bruges til at suge fundamentet på plads i havbunden og forankrer fundamentet så kraftigt, at det kan holde en havvindmølle.

Lykkes det, vil det gøre installationen både hurtigere og billigere, og dermed gøre havvind endnu mere attraktivt. ”Sugebøtten skal være et billigere alternativ til de monopæle, man bruger ved installation af havvindparker i dag”, siger Finn Daugaard Madsen, Siemens Gamesa Renwable Energy:

”Med sugebøtten sparer vi udgifter til stål og tid i installationsfasen. Begge dele bidrager til at gøre havvind mere konkurrencedygtigt”, siger han.

Film om testfasen af det nye sugebøtte-design: 

Driver udviklingen af teknologi
Udover Siemens Gamesa, som er problemejer i projektet, tæller partnergruppen bag sugebøtten Universal Foundation A/S, AAU Civil Engineering og Fred. Olsen Windcarrier. Projektet er støttet af Energistyrelsens EUDP-ordning og er faciliteret af Energy Innovation Cluster, og i juni kom partnerne i land igen efter en uges test af konceptet i havbunden ud for Frederikshavn.

Her blev sugebøtte-teknologien udsat for fuldskalatest, hvor i alt 13 installationer blev gennemført – med succes.

Nu venter en erfaringsopsamling og en lessons learned session, hvorefter partnerne bag vil vurdere, om sugebøtten også i praksis er næste generations havmøllefundament. Gennem testforløbet har Aalborg Universitet monitoreret udviklingen ved hjælp af sensorer, og det vil være med til at udvikle den optimale løsning, siger Lars Bo Ibsen, professor ved Institut for Byggeri og Anlæg ved Aalborg Universitet:

”Fuldskala målinger er af vital betydning for vores beregninger og er med til at udvikle nye og bedre beregningsmetoder, der kan optimere konstruktionen. Det er med til at drive udviklingen af ny teknologi”, siger han.

Innovativt samarbejde
Sten Rundstrøm, Project Manager i Fred. Olsen Windcarrier, er begejstret for at være en del af et innovativt samarbejde:

”Hvis vi skal bringe ny teknologi til markedet, kræver det engagement og involvering af forskellige dele af industrien. Dette projekt er et godt eksempel på et sådant samarbejde med involvering fra skibsleverandør (Fred. Olsen Windcarrier), grunddesigner (Universal Foundation), forskere (AAU) og WTG-leverandør (Siemens Gamesa)”, siger Sten Rundstrøm.

Søren A. Nielsen, Director of Technology i Universal Foundation, glæder sig også over, at industripartnere kan gå sammen og skabe værdi:

”Projektet viser, at vi sammen kan bruge sugebøtte-teknologi til at give en stor omkostningsreduktion og mindske miljøbelastningen ved offshore vind”, siger han.

Hvis resultaterne viser sig positive, er vejen banet.

”Kan vi verificere, at sugebøtten fungerer efter hensigten, så kan bøttedesignet sættes i produktion”, siger Finn Daugaard Madsen.

Om CRIF-projektet
Projektet er finansieret af EUDP og faciliteret af Energy Innovation Cluster.

Kontaktperson

Jonas Nørholm Larsen
Communication Consultant
+45 21 22 43 04