CRIF-projekt: Innovativ 3D-print sikrer vindens underleverandører et forspring

Innovativ brug af 3D sikrer vindens underleverandører et forspring
28. marts 2019

Udvikling: En innovativ og stærk dansk underleverandørkæde er en konkurrence-fordel for de store producenter. 3D-print kan skære tid og omkostninger ud af hele værdikæden.

En stærk, innovativ underskov af leverandører, udviklere og videninstitutioner er helt afgørende for at sikre den danske vindindustris forspring i den internationale konkurrence.

Innovationen på tværs af underleverandørkæden bliver understøttet gennem fire igangværende projekter i ’Udviklingsprogrammet for underleverandører til vindmølleindustrien’.

Bag programmet står Den Europæiske Fond for Regional Udvikling, Region Nordjylland og Region Midt. Det er innovationsnetværket Energy Innovation Cluster, som står for at facilitere samarbejdet mellem de 16 underleverandører og fire videninstitutioner, som deltager.

Opgaven er at sikre, at de mindre underleverandører holder sig innovative og får implementeret ny teknologi, siger Glenda Napier, CEO i Energy Innovation Cluster:

”Når vi kan fastholde et højt niveau af innovation i underskoven af leverandører, føder det ind til de store OEM’er og bidrager til et udviklingsmæssigt forspring”, siger hun.

3D skærer uger af nedetid

Et af de fire projekter i programmet fokuserer på at implementere 3D-print på tværs af vindmølleindustriens værdikæde. I dag er produktion af fiksturer til at fastspænde de store komponenter under produktion både en dyr og tidskrævende proces. Hver gang et design ændres, skal fiksturer og værktøj tilsvarende ændres. Det gør serieproduktion umulig, men åbner samtidig op for et potentiale i at 3D-printe det nye grej.

”Hvis de konstante tilpasninger og designændringer på de store komponenter sideløbende blev formidlet til en 3D-printer, ville man kunne printe nyt grej i takt med, at man designer modellen. Det vil skære produktionens nedetid betydeligt”, siger Glenda Napier, CEO i Energy Innovation Cluster.

Det vurderes, at den aktuelle nedetid vil kunne barberes markant – fra tre uger til 24 timer.

”Det besparingspotentiale, der ligger i at anvende 3D på områder, hvor en serieproduktion ikke er muligt, er betragtelig”, siger Glenda Napier.

Potentialet i 3D til vindmølleindustrien skal samtidig udbygges til andre områder end værktøj til befæstning.

”Meget taler for, at der må være mange steder, hvor vi kan skifte dyre produktioner med lang leveringstid ud med billigere og hurtigere løsninger. Derfor arbejder man også i projektet på at identificere de potentialer, der er i at brede 3D ud i en større del af værdikæden”, siger Glenda Napier.

Der er i alt sikret funding til syv projekter, hvoraf de fire er i gang.

Kontaktperson

Jonas Nørholm Larsen
Communication Consultant
+45 21 22 43 04