CRIF-projekt: Europallen til tårnsektioner på vej

Europallen til tårnsektioner på vej
10. december 2018

Med CRIF-projektet Common Equipment Towers vil vindpartnerskabet udvikle fælles udstyr til transport og opbevaring af tårnsektioner.

En øget industrialisering er et af de helt centrale elementer i at reducere omkostninger til vindenergi, og i CRIF-projektet Common Equipment Towers søger virksomhederne i Vindpartnerskabet at industrialisere transporten og opbevaringen af tårnsektioner. Vindpartnerskabet er et samarbejde mellem Vestas, MHI Vestas og Siemens Gamesa Renewable Energy faciliteret af Offshoreenergy.dk om at drive innovationssamarbejde med underleverandører, for derigennem at effektivisere på tværs af hele værdikæden.

Med CRIF-projektet Common Equipment Towers søger man at skabe en industrialiseret og standardiseret løsning på transporten af tårnsektioner. ”Ambitionen er at skabe europallen til offshore tårnsektioner”, siger Torben Hvid Larsen, Chief Technology Officer i MHI Vestas: ”Der er et stort potentiale i at modne værdikæden. Transport og opbevaring af en tårnsektion bør ikke være en del af vores scope som vindmølleproducenter” siger Torben Hvid Larsen.

Effektivt samarbejde
Vindpartnerskabet har allerede formuleret fælles guidelines for planlægning og udførelse af løft og fælles krav til bådlandinger og gangvej. Desuden har man defineret en fælles recommended practice for design af transportudstyr, sea fastening og andet. Det er de anbefalinger, der nu danner grundlag for at kunne udforme fælles udstyr, så man kan søge effektiviseringer og besparelser ved at industrialisere tårnsektionernes rejse fra produktionshal til installationshavn.

I common equipment towers-projektet samarbejdet Vindpartnerskabet med designhusene Advantis og SH Group om at udvikle en fælles løsning. Samarbejdet sker i regi af Offshoreenergy.dk som en neutral platform, hvor rammen er fælles for alle. Det fungerer: ”Vi kan give en præcis og samlet respons på de oplæg, der kommer, og feedbacken bliver hurtigt indarbejdet i det næste designforslag. Det er effektivt” siger Torben Hviid Larsen, og den oplevelse deler Kim D. Jensen, CEO i Advantis:

”Projektformen er vigtig for dynamikken i gruppen. Det samarbejde, vi har, er meget løsningsorienteret. Der er et drive og en beslutningskraft, der er helt unik. Gruppen beslutter, hvordan vi vil arbejde med det, og det er en kolossal effektiv måde”, siger Kim D. Jensen.

Åbner døre
Udover en mere effektiv transport af tårnsektioner, vil projektet også efterlade nye kontakter og partnerskaber. Det er første gang, at Advantis og SH Group samarbejder, men næppe sidste: ”Projektsamarbejdet har betydet, at vi på rekordtid har etableret en rigtig god dialog med SH Group; en virksomhed, vi ikke kendte før. Det er en stor gevinst for os. Samtidig har vi fået åbnet døre til både OEM’er og SMV’er i et betydeligt omfang. Vi får mulighed for at byde ind på mange flere projekter nu”, siger Kim D. Jensen.

Partnerskabet forventer at have designet klar til januar, og en produktionsklar serie vil kunne ses fra 2. kvartal 2019. Det er ambitionen, at ’tårnsektionernes europapalle’ skal kunne bruges på tværs af producenterne i fremtiden, og at den vil kunne opnå status af ’recommended practice’.

Det er der et stort uforløst potentiale i, vurderer Glenda Napier, CEO i Offshoreenergy.dk: ”Der er oplagte fordele i at udvikle udstyr og standarder, der kan bruges på tværs. Det bliver noget, alle kommer til at arbejde med fremover, og det vil bidrage til at effektivisere industrien markant”, siger hun.

Der er workshop i 1. kvartal af 2019, hvor man kan giv input til områder, der bør standardiseres yderligere.

FAKTA:
Du har mulighed for at læse de aktuelle recommended practices på offshoreenergy.dk/RP, hvor du også kan give dine anbefalinger og input.

Det er også muligt at komme med forslag til andre områder, hvor en øget standardisering med fordel kunne implementeres. Det gælder både offshore olie gas og vind.

”Partnerskabet i Offshoreenergy.dk er en meget effektiv måde at samarbejde på”.
Kim D. Jensen, Advantis

 

Kontaktperson

Jonas Nørholm Larsen
Communication Consultant
+45 21 22 43 04