Cirkulær økonomi gør sit indtog i industrien for havvind

Smart demontering af havvind skal øge genanvendelse
30. august 2018

Havvind er et helt afgørende element i ambitionen om at nå en fossilfri og mere klimavenlig energiproduktion. Nu skal et nyt EU-projekt sikre, at havvind også bidrager til bæredygtighed efter møllernes levetid, når de tages ned. Innovationsnetværket og klyngeorganisationen Offshoreenergy.dk er lead partner i projektet, der har fået navnet DecomTools.

De fleste havvindmølleparker har en effektiv levetid på 20 til 25 år, hvorefter parken enten skal erstattes af moderne komponenter (repowering) eller demonteres med en klimavenlig bortskaffelse af de individuelle komponenter (dekommissionering).

”Danmark var det første land, der satte havvindmøller op, og vil derfor også være det første land til at tage dem ned igen i stor skala. Erfaringerne fra danske parker er derfor unikke og kan være trendsættende for fremtidens dekommissionering i resten af verden. Dekommissionering har potentiale til at være en runde to i det danske vindeventyr”, vurderer Glenda Napier, CEO i Offshoreenergy.dk:  

"Det positive miljømæssige og økonomiske bidrag, en havmøllepark yder i sin levetid, stemmer ikke overens med det miljømæssige og økonomiske aftryk, der er ved dekommissioneringen. Ved at anvende ideer fra den cirkulære økonomi kan vi i DecomTools-projektet finde omkostningseffektive og miljømæssigt bæredygtige løsninger til branchen", siger Glenda Napier.

En række medlemmer af Offshoreenergy.dk deltager i projektet. 

Projektet er funded med 17 mio. kr. fra Interreg Nordsø-programmet.

 

Kontaktperson

Jonas Nørholm Larsen
Communication Consultant
+45 21 22 43 04