Blue Water åbner ny multi-terminal i Esbjerg

Blue Water åbner ny multi-terminal i Esbjerg
21. december 2017

Blue Water Shipping samler en række aktiviteter på 116.000 kvm nyanlagt multi-terminal i Østhavnen i Esbjerg, hvor der skal håndteres både almindeligt gods samt projektgods

Siden grundlæggelsen i 1972 har Blue Water Shipping været aktiv på Esbjerg Havn, hvor firmaet i dag er en af de største aktører inden for godshåndtering. I en længere periode har det store transport- og speditionsfirma haft planer om at forbedre og udvide sine faciliteter på Esbjerg Havn for at kunne yde optimal service overfor kunderne.

”Gennem de seneste år har vores aktiviteter på Esbjerg Havn bredt sig til forskellige lokationer på havnen, og da tæt på 80 procent af vores nuværende aktiviteter idag foregår i den østlige del af havnen, har vi valgt at etablere en ny stor multiterminal her. På den måde kan vi konsolidere den eksisterende forretning, samtidig med at vi skaber bedre synergi i aktiviteterne”, siger Per Jensen, der er direktør for Blue Waters havnedivision.

Blue Water er en stor aktør inden for håndtering, oplagring og lastning af vindmøller i Esbjerg, men også basefaciliteter og stevedoring for olie-gas-industrien samt losning/lastning af almindeligt gods er primære opgaver. Firmaet leverer i Esbjerg også stevedoring i forbindelse med anløb af ro/ro-skibe, hvor godset køres af og på – ofte med trailere.

Med de nye faciliteter i Østhavnen er der blevet plads til en ny stor kunde: Med virkning fra 21. december bliver DFDS kunde hos Blue Water, der skal levere terminalservice og stevedoring i forbindelse med rederiets daglig ro/ro-anløb i Esbjerg.

”Efter planen skulle den nye multi-terminal i drift i løbet af foråret, men på grund af opgaven for DFDS har vi fremrykket åbningen. Ligeledes har vi ændret i den oprindelig arealplan for multi-terminalen, som bliver større end planlagt for at kunne håndtere godsmængderne. Vi er glade for opgaven, da den passer godt ind i vores nuværende ro/ro-aktiviteter, som vi dermed bedre kan skabe synergi omkring” siger Per Jensen.

Den nye multi-terminal tages således i drift med det samme, mens det sidste anlægsarbejde gøres færdig i de kommende måneder. Terminalen vil få fire fuldautomatiske gates, ligesom der vil blive bygget ca. 1.600 kvm bygninger – indeholdende værksted, vaskehal og terminalkontor. Derudover etablerer Esbjerg Havn en ny ro/ro-rampe.

Blue Water har de seneste år styrket det strategiske fokus på udvikling af de havnerelaterede aktiviteter. Primært i Danmark – blandt andet med opkøb i Aarhus samt etablering af containerterminal på Aarhus Havn. Også uden for Danmark er der stigende aktiviteter blandt andet i Sverige, Finland, Tyskland og Polen.

”Vi oplever en fornuftig vækst i Havnedivisionen, som vi ønsker at udvikle yderligere. Og vi ser gode muligheder for at skabe attraktive løsninger for kunderne gennem vores omfattende erfaringer og kompetencer med godshåndtering samt etablering og drift af terminaler i forbindelse med projektopgaver”, siger Per Jensen.

 

Kontaktperson

Jonas Nørholm Larsen
Communication Consultant
+45 21 22 43 04