ALL NRG styrker vindcenter i Aarhus

25. januar 2018

ALL NRG´s vinddivision samler store dele af sine aktiviteter i det nye kraftcenter ved Aarhus, for at styrke positionen som en af markedets største underleverandør af mandskab og ekspertise til fremtidens energiomstilling.

I løbet af sidste halvår 2017 har ALL NRG styrket organisationen på flere fremtrædende poster, og nu tages der yderlige et skridt på vejen mod at forblive en af Europas førende underleverandører af kvalificeret mandskab samt, projekt- og service løsninger til vindindustrien.

”For yderlige at styrke vores position på markedet, samles vind aktiviteterne fra afdelingerne i Grenaa, Fredericia og Aarhus nu i én enhed. Det nye samlede kontor skal fungere som et kraftfuldt midtpunkt i den fortsatte vækst og internationalisering af virksomheden”, siger Hans Schneider CEO i ALL NRG.

”Kontoret i Fredericia flytter aktiviteten til Aarhus. Fremadrettet skal kompetencerne i ingeniørafdelingen fungere som et internt kompetencecenter med specialviden inden for højspænding og mekanik. Det vil der i stigende grad blive brug for, når vi fremadrettet skal indgå i større projekter både inden for vind- og solenergi”.

”Ressource og projekt kontoret i Grenaa vil fungere som hidtil i den kommende højsæson, men vil fra oktober 2018 ligeledes fortsætte sin aktivitet fra Aarhus kontoret. Sammenlægningen af firmaets kontorer sker som et led i styrkelsen af hele organisationen. Det er et klart signal til vores kunder om ALL NRG’s vilje til at agere på markedets krav om optimering og evne til at byde professionelt ind på større projekter”, uddyber Hans Schneider.

Ved at samle de dygtige specialkompetencer der i dag er fordelt på flere kontorer i ét samlet kraftcenter, kan vi optimere vækstfokus på de tre tilbageværende danske lokationer i Aarhus, Skive og Esbjerg, hver med deres unikke specialeområde”, afslutter Hans Schneider.

 

Kontaktperson

Jonas Nørholm Larsen
Communication Consultant
+45 21 22 43 04